Pressmeddelande -

Kristdemokraterna belönas för sin studentpolitik: Högsta betyg från studenterna inspirerar

- Sveriges Förenade Studentkårers beslut att belöna Kristdemokraterna med sitt högsta betyg, det trestjärniga SFS-certifikatet, för vårt arbete för studenternas möjlighet att ha ett drägligt liv, inspirerar. Det inspirerar oss att i en ny regering efter valet arbeta vidare för studenternas villkor. Det säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och Torsten Lindström, skolpolitisk talesman för Kristdemokraterna, i en kommentar till SFS-certifikatet som överlämnades på tisdagen. – Studenterna måste ha drägliga förhållanden. Var tredje högskolestudent är beroende av bidrag från sina föräldrar för att klara ekonomin. Hälften av studenterna jobbar extra, något som många av dem upplever inverka negativt på studierna. Därför höjer Kristdemokraterna studiemedlet med totalt 1 300 kr i månaden i vårt budgetalternativ. Det är ett viktig steg åt rätt håll för att fler ska kunna försörja sig. - Kristdemokraterna vill också slopa fribeloppstaket i studiemedlet. Den som har möjlighet och intresse ska kunna arbeta utan att riskera att drabbas av tak och återbetalningsskyldighet, vilket kan kullkasta studierna. Vi går vidare med höjda åldersgränser i studiemedlet. Kristdemokraterna anser att det ska vara möjligt att studera med studiemedel tills man är 55 år. – Viktigt är också att kvaliteten säkras och höjs i högskolan. Kristdemokraterna vill satsa på kvaliteten i högskolans grundutbildning. Under 2006 får lärosätena över 400 miljoner kronor för kvalitetssatsningar, totalt 1,4 miljarder kronor under perioden 2006-2008. Vi satsar också 80 ytterligare miljoner på fler disputerade lärare. Vi sätter kvalitet framför kvantitet. För mer information: Sara Malmgren Pressekreterare tel. 08-786 43 45 mobil. 0705-35 07 87 sara.malmgren@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Utbildning