Pressmeddelande -

Kristdemokraterna inleder kampanj över hela landet.

- Kristdemokraterna smygstartar idag valrörelsen med fokus på våra äldres situation. Socialdemokraterna har i 12-års tid lovat runt och hållit tunt. Skandalerna duggar tätt inom äldrevården: äldre som inte har någonstans att bo, ensamma äldre som inte får duscha eller komma ut i friska luften och dementa som inte får rätt vård. Nu får det vara nog! Äldreomsorgen behöver upprustas. Och det är Kristdemokraterna som har förslagen. Det säger Kristdemokraternas vice partiledare Maria Larsson och Kommunalråd i Jönköping Acko Ankarberg Johansson när nu startskottet går för partiets ”lilla valrörelse”, i Jönköping, på tisdagen. Kampanjen sker under rubriken ”Trygghet och valfrihet skall vara äldres rättigheter”. - Vi kristdemokrater vill garantera alla personer över 85 år ett anpassat boende. Vi tycker att det är skamligt att våra äldre inte behandlas med värdighet. Därför har vi utarbetat en värdighetsgaranti med en rad förslag till förbättringar. Den ska vi kämpa för ute i kommunerna! – Många pensionärer känner en stor otrygghet inför sin ålderdom. Oro för att inte få den tid och uppmärksamhet som krävs. Oro för att inte få den vård och de mediciner som man behöver. Oro för att aldrig ha någon att prata med, eftersom alla inte har anhöriga som hälsar på och arbetsvillkoren inom äldreomsorgen är så pass stressiga för personalen. De äldre oroas också för att inte få komma ut i friska luften och höra fågelkvitter och känna vårvinden i håret. Vi kristdemokrater vill genom vårt äldreprogram skapa trygghet istället för oro när det gäller att åldras. Det ska vara tryggt att bli gammal i Kristdemokraternas Sverige – Vi vill också ta tillvara på våra seniorers kraft och erfarenhet för de som kan och vill fortsätta arbeta efter 65 år. Vi måste lagstifta mot diskriminering av äldre på arbetsmarknaden, avslutar Maria Larsson. Kampanjen startar idag och den röda tråden är "Respekt för äldres rättigheter". Krav kommer att presenteras inom områdena: 1. Rätt till trygghet i omsorg och boende 2. Rätt till ett aktivt liv som senior 3. Rätt till en fungerande demensvård Kampanjlogotyp bifogas. För mer information: Maria Larsson (kd) vice partiordförande mobil. 070-343 95 84 Acko Ankarberg Johansson (kd) kommunalråd i Jönköping mobil. 070-556 55 26 Susanne Ahlström pressekreterare mobil. 076-527 25 73 hemsida www.kristdemokraterna.se bildbank www.bildbank.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel