Pressmeddelande -

Kristdemokraterna kräver en boendegaranti för äldre

- Ättestupan var enligt myten nordbornas sätt att göra sig av med sina hjälplösa äldre. Men frågan är om inte dagens politik skapat en psykologisk ättestupa. Tusentals gamla och sjuka lämnas ensamma och utsatta i det egna hemmet. Utan närhet till medicinsk vård och omsorg och utan möjlighet att byta några ord med en medmänniska. Kristdemokraterna satsar 1 miljard kronor för att garantera ett anpassat boende för alla över 85 år. Det säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och vice partiledare Maria Larsson med anledning av presentationen av partiets samlade satsning på särskilt boende för äldre på onsdagen. - En boendegaranti behövs, inte minst mot bakgrund av den alltmer restriktiva tilldelningen av äldreomsorg. Tusentals äldre får inte plats i särskilt boende trots beslut, eller förvägras ett särskilt boende oavsett om vårdbehov finns. Sedan socialdemokraterna kom till makten 1994 har nästan 30.000 platser försvunnit inom äldreomsorgen. Ny statistik från Boverket visar att nästan 40 procent av alla kommuner har brist på särskilda boenden eller kommer att få brist om inte en utbyggnad sker de närmaste två åren. - Principen bakom boendegarantin är enkel: den som är 85 år eller äldre ska vara garanterad plats på anpassat boende. Garantin får inte utnyttjas så att vårdbehövande äldre som inte uppnått hög ålder, t.ex. demenssjuka, inte får sin plats på äldreboendet. - Boendegarantin ska vara ett kommunalt ansvar, men stöd av statliga åtgärder kommer att krävas på många håll. Kristdemokraterna föreslår därför att ett statligt bidrag om 1 miljard kronor införs för att boendegarantin ska kunna omfatta landets samtliga kommuner under nästa mandatperiod. Resurstillskotten ska gå till att understödja finansiering av nybyggnad och ombyggnad av särskilda boenden. För mer information: Sara Malmgren pressekreterare för Göran Hägglund 070-535 07 87 Niclas Thorselius pressekreterare för partiet och riksdagsgruppen 076-527 25 70 hemsida: www.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik