Pressmeddelande -

Kristdemokraterna säger nej till pumplagens fjärde steg!

- Det är en dålig miljöpolitik när man tvingas köra långa sträckor för att hitta drivmedel. Att införa det fjärde steget i pumplagen tömmer glesbygden på bensinstationer.

Det säger Lars Gustafsson, riksdagsledamot (kd), i samband med att Kristdemokraterna avfärdar pumplagens fjärde steg där alla aktörer med en försäljningsvolym överstigande 1000 kubikmeter åläggs införskaffa en pump med förnyelsebart drivmedel.
- Vi har kritiserat pumplagen sen den förra regeringen införde den. Pumplagen brister i teknikneutralitet och tvingar på den enskilde mackägaren en investering på bortåt 400 000 kronor. Dessutom får den som inte klarar det här åtagandet väldigt kostsamma saneringskrav när han sedan tvingas stänga bensinstationen. Konsumentverket befarar att omfattande nedläggningar väntar i två tredjedelar av länen, säger Lars Gustafsson
- Kristdemokraterna vill istället stimulera befintliga bensinstationer i glesbygd och utifrån dagens stöd för kommersiell service på landsbygden, ge investeringsbidrag till bensinstationer som vill installera förnyelsebara bränslen. I budgeten föreslås en ökning av anslaget med 50 miljoner. Kristdemokraterna menar att denna satsning måste fokuseras till investeringar kopplade till drivmedel, fortsätter Lars Gustafsson.
- När en bensinstation läggs ner finns det ingen som tar över. Med bensinstationen försvinner många gånger servicefunktion för post, apotek och systembolag. Det är en landsbygdens infrastruktur som försvinner, avslutar Lars Gustafsson.
För mer information: Lars Gustafsson Riksdagsledamot Telefon: 08-786 48 54 Mobil: 070-37 60 411
Jonathan Lindgren Politisk sekreterare Telefon: 08-786 53 08 Mobil: 070-558 69 77 www.kristdemokraterna.se www.bildbank.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik