Pressmeddelande -

Läkarnätverk bildas inom Kristdemokraterna

Efter att den kända läkaren Christina Doctare kandiderar för Kristdemokraterna tas ytterligare initiativ inom rörelsen för att lyfta fram viktiga sjukvårdsfrågor och etiska frågor. Det är Kristdemorkatiska Studentförbundets ordförande, läkaren Patrick E Vigren, som har sökt upp flertalet kolleger som är aktiva inom partiet för att bilda ett 'läkarnätverk'. - Inledningsvis kommer vi mest att fungera som ett diskussionsnätverk på nätet, säger Vigren. Vårt mål kommer främst vara att fördjupa diskussionen inom partiet vad gäller sjukvårdsfrågor och medicinsk-etiska frågor samt att utbyta erfarenheter. Vigren fortsätter: - Närmare ett hundra läkare tillika aktiva kristdemokrater har identifierats och de allra flesta har varit mycket positiva. Vi ser ju Kristdemokraterna som det naturliga alternativet för oss med en profession som har så starka etiska inslag. Nätverket kommer att träffas under Kristdemokraternas riksting i juli och diskutera en eventuell formalisering. Tills dess har man inte utsett någon talesperson. För ytterligare information: Dr Patrick E Vigren Förbundsordförande, Kristdemokratiska Studentförbundet 070-173 81 71 patrick.vigren@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik