Pressmeddelande -

Maria Larsson (kd) på Folknykterhetens Dag: Alkolås i alla nya bilar senast 2010!

- Vi kristdemokrater vill att alkolås ska bli obligatoriskt i alla nya bilar i Sverige senast år 2010. Därtill bör krav på alkolås snarast uppställas för alla rattfylleridömda som återfår körkortet. Detta handlar inte om att inkräkta på folks integritet eller ställa orimliga krav, det handlar om att skydda människor. Det säger Maria Larsson, vice partiordförande för Kristdemokraterna, i samband med att hon talar på på Folknykterhetens Dag i Alingsås. - Rattfylleridömda ska kunna dömas till att konfronteras med trafikoffer. Rattfylleristen får då lyssna till berättelser från människor som drabbats av svåra traumatiska upplevelser genom att de förlorat nära anhöriga eller själva blivit svårt skadade. Därigenom kan man tydliggöra konsekvenserna av att förare sätter sig bakom ratten onyktra; bakom varje offer finns en person, en familj och en historia. - Sedan 1998 har antalet rattfylleribrott fördubblats. Vi vet att en tredjedel av alla dödsolyckor är alkoholrelaterade. Vid olyckor med dödlig utgång eller svåra personskador har antalet rattfyllerimisstänkta förare ökat med nästan 50 procent under de senaste fem åren. Mot bakgrund av dessa siffror är vi politiker moraliskt förpliktigade att agera. Avstår vi, blir vårt budskap att vi inte bryr oss om alla de människor som dör och skadas i trafiken på grund av att alkohol. För mer information: Maria Larsson Vice partiordförande Mobil 070 – 343 95 84 Niclas Thorselius Pressekreterare Mobil 076-527 25 70 hemsida: www.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor