Pressmeddelande -

Medborgarundersökning i Skåne: Kd politiker ökar i popularitet enligt undersökning!

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har studerat hur kända och uppskattade olika lokal- och regionpolitiker är i Skåne. Medborgarundersökningen ”Nya gränser – Skåne” (Göteborgs universitet 2006) pressenterades vid regionstyrelsens sammanträde under tisdagen. Bland de 18 ledande politikerna uppmäter Berit Wirödal (kd) den största mätbara förändringen sedan 2001 när det gäller ”popularitet” bland partiernas egna sympatisörer. - Att Skåne med över 1.150.000 invånare kommer att bli en nyckelfaktor fören valseger 2006 står utom allt tvivel. Det går då inte att förneka att ökad popularitet kommer att vara en viktig faktor för att kunna motivera både egna partiarbetare och väljare i valrörelsen, säger Berit Wirödal med anledning av siffrorna från Göteborgs universitet. Berit Wirödal uppvisar en popularitetsökning som har gått från +5 till +12. Denna ökning på +7 är också den största mätbara positiva +förändringen bland de politiker som har kunnat undersökas sedan 2001. - Kristdemokratiska idéer har fått ökad relevans. Övriga borgerliga partier har allt mer börjat närma sig våra idéer kring ett mjukare och tryggare samhälle. Alla inser nu att förändringar för förändringarnas egen skull inte är en framkomlig väg inom hälso- och sjukvården. Berit Wirödal har också blivit påtagligt mer känd bland kristdemokraternas egna sympatisörer. Det har här skett en ökning från 14 procent 2001 till 24 procent vid den senaste undersökningen (2004). - Vårt fokus kring äldrefrågor och hälso- och sjukvård är populärt bland våra egna sympatisörer och väljare, men det har också påverkat (s) och övriga borgerliga partier. - Förbättringsarbetet som vi kristdemokrater var med att initiera under förramandatperioden står i klar kontrast till de neddragningar och de vårdransoneringar som (s) har genomfört för t.ex. de äldre, avslutar Berit Wirödal sin kommentar angående politikerundersökningen från Göteborgs universitet. För mer information: Berit Wirödal Gruppledare Mobil 0705-17 31 83 Ingemar Hansson Politisk sekreterare, Mobil 0705-82 35 25 E-post ingemar.hansson@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Skåne