Pressmeddelande -

Naturligtvis ska enprocentmålet gälla!

- Rubriken i dagens DN debatt, "Slopa enprocentmålet för svenskt bistånd", upprör nog mer än vad innehållet i artikeln är värt. Naturligtvis ska enprocentmålet gälla också framgent: Det vore ingenting annat än genant och orimligt, om inte ett materiellt välfärdsland som vårt anser sig ha råd att satsa 1 procent av BNI på att hjälpa medmänniskor som saknar det för överlevnad mest elementära
Det säger Alf Svensson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet i en kommentar till moderaternas Gunilla Carlssons och Per Schlingmanns debattartikel i DN idag.
- Vårt - läs de rika ländernas - största moraliska svek är att medmänniskor får leva i misär, lida och dö därför att vatten, mat, enkla mediciner... saknas, säger Alf Svensson och fortsätter:
- Det är fascinerande att iaktta hur snabbt regeringar kan reagera, när de finansiella systemen i den rika världen sviktar, men det är förfärande att se hur passivt regeringar kan åse att medmänniskor i fattiga delar av världen förgås. Det är positivt att Gunilla Carlsson och Per Schlingmann uttalar att 0, 7 procent av BNI ska vara "golv" för biståndet. Därmed är det också sagt att åtminstone 0, 3 procent av BNI, alltså upp till 1 procent, ska kunna användas för att främja mänskliga fri- och rättigheter, demokratisering och satsningar som måhända ännu inte ryms inom de så kallade DAC-reglerna.
- Den fasansfull pandemi som drar över Afrika och skördar tusentals offer varje dag, HIV/aids smittan och sjukdomen, uppmärksammas enligt min uppfattning inte tillräckligt. Kan en forskningssatsning från biståndsbudgeten medverka till att denna fasansfulla epidemi kan bromsas, och mer verkningsfulla mediciner tas fram är detta självfallet av godo, menar Alf Svensson.
- Biståndet SKA satsa på att skapa demokratins och de mänskliga rättigheternas värdighet för individer, oberoende av om den egna nationen står upp för dessa internationellt viktiga principer eller ej. Vi ska klara av att debattera biståndets kvalitet och innehåll utan att för den skull förlora vår målsättning att skapa bättre materiella och värdigare förhållanden för medmänniskor, avslutar Alf Svensson.
För mer information: Alf Svensson Riksdagsledamot Telefon: 08 - 786 50 11
Catrin Rising Pressekreterare Telefon: 076-527 25 02
hemsida: www.kristdemokraterna.se
Bildbank: www.bildbank.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik