Pressmeddelande -

Nej till kinesisk gatsten i Stockholm

- Stockholms stad ska föregå med gott exempel och sluta använda kinesisk gatsten. Staden ska vare ett föredöme och ställa etiska krav vid upphandlingar och inköp av material. Det säger Björn Nyström, kristdemokratisk ledamot i trafiknämnden, efter avslöjandena om de fasansfulla villkor som kinesiska stenarbetare arbetar under. – Precis som företag och enskilda måste Stockholms stad vara en aktiv konsument och ställa krav och köpa varor och tjänster på ett sätt som påverkar utvecklingen i positiv riktning. – Gatsten och kantsten som staden köper ska ha brutits och bearbetats i överensstämmelse med de regler som gäller för svensk arbetsmiljö och ILO:s bestämmelser. För mer information: Björn Nyström Ledamot trafiknämnden (kd) mobil. 070-663 85 20 Patric Rylander Pressansvarig tel. 08-508~299 15 mobil. 070-472 99 15

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm