Pressmeddelande -

Nu behöver George W. Bush omvärldens stöd

- Det finns anledning att gratulera det amerikanska folket till det bredare politiska engagemang som återspeglades i ett ökat valdeltagande vid tisdagens presidentval. Gratulationerna ska också riktas till George W. Bush personligen. Framför honom ligger nu fyra viktiga år för världsfreden. President Bush har ett stort ansvar och behöver därför omvärldens stöd. Men för att få det stödet krävs mer av internationell samverkan. Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot i utrikesutskottet och utrikespolitisk talesman för Kristdemokraterna med anledning av presidentvalet i USA. - Omvärlden förväntar sig att president Bush engagerar sig i de internationella frågorna med utgångspunkt från den gemensamma värdegrund som världssamfundets mål vilar på. - Målet är alla människors rätt till mänskliga fri- och rättigheter, demokrati, öppenhet och ett samhälle byggt på rättssamhällets principer. - Vi förväntar oss också att USA bidrar till att värna vår gemensamma miljö, minska fattigdomen i världen och öka alla människors deltagande i att bygga det goda samhället. Kristdemokraterna anser att den transatlantiska länken mellan Europa och USA behöver stärkas så att världssamfundet, genom FN, skall kunna verka för fredsbevarande och avvärja internationell terrorism. - Här har den amerikanska presidenten en huvudroll, säger Holger Gustafsson. För mer information: Holger Gustafsson Telefon: 08-786 4309 Mobil. 070-345 93 45 E-post: holger.gustafsson@kristdemokraterna.se Niclas Thorselius Telefon. 08-786 56 80 Mobil. 076-527 25 70 E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik