Pressmeddelande -

Nu blir det beslut vid köksbordet!

– Vår ambition är att flytta så många beslut som mjöligt från de kommunala korridorerna och sammanträdesrummen till göteborgarnas köksbord eller vardagsrum. Genom det lagda förslaget kommer fler beslut att flyttas från politikerna till medborgarna själva. Den nuvarande kommunala organisationen blir då för stor för sin egen kostym, därför kan en minskning av antalet nämnder ske. Det föreslagna antalet, 11 stycken, stadsdelsnämnder kommer dessutom att leda till att Göteborgarna behandlas mer lika än vad som sker idag. Det säger Carina Liljesand, kommunalråd (kd) med anledning av att Stadshusalliansen idag presenterade sitt förslag till ny stadsdelsorganisation i Göteborg. – Det stora antalet stadsdelsnämnder som finns idag leder till otydligt ansvar, bristande likställighet, uttunnad kompetens och känslighet för oförutsedda ekonomiska förändringar. Införandet av stadsdelsnämnderna har inte lett till ökad demokrati och politikernas roll som befolkningsföreträdare är för otydligt. Stadens organisation kan aldrig vara ett mål i sig, målet måste alltid vara göteborgarnas bästa. Förslag möjliggör för detta, säger Carina Liljesand. – Ett undantag i organisationsförändringen är organisationen för SDN Styrsö. Frågorna som idag behandlas av SDN Styrsö kommer att hamna i en Södra Skärgården delegation under stadsdelsnämnden Tynnered, Älvsborg, Styrsö. Förutsättningarna för skärgården är så speciella att det finns anledning att tillskapa en delegation som kan hantera dessa frågor, säger Carina Liljesand. – Vi är mycket positiva till att en välfärdsnämnd och en specialpedagogisk nämnd tillskapas. I välfärdsnämnden hamnar mycket av det sociala arbetet som bäst hanteras på central nivå i kommunen. Det handlar i huvudsak om de tidigare resursnämndsuppgifterna som rör hemlöshet, funktionshinderfrågor, individ och familjeomsorg samt hemsjukvård. De resursnämndsuppgifter med inriktning på specialpedagogik som tidigare var utlagda på stadsdelsnämnderna koncentreras till en kommunövergripande specialpedagogisk nämnd. På så sätt koncentreras arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten inom området. – All verksamhet som kommunen bedriver skall utgå från medborgarnas behov. Den kommunala servicen skall organiseras på ett sådant sätt att kommunen underlättar för människor att göra sina egna val. En större del av kommunens verksamhet kan bedrivas av andra utförare. Förslaget till ny stadsdelsnämndsorganisation möjliggör detta, avslutar Carina Liljesand. Nya stadsdelsnämnder enligt Alliansens förslag: 1 Lärjedalen och Gunnared 2 Kortedala och Bergsjön 3 Örgryte och Härlanda 4 Centrum 5 Linnéstaden och Majorna 6 Högsbo och Frölunda 7 Tynnered, Älvsborg och Skärgården 8 Askim 9 Torslanda 10 Lundby och Biskopsgården 11 Backa, Tuve-Säve och Kärra-Rödbo

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland