Pressmeddelande -

Nu lyfter yrkeshögskolan

- Idag överlämnas propositionen om yrkeshögskolan till riksdagen. Därmed tar vi nästa steg mot att genomföra yrkeshögskolan till stöd för den lokala arbetsmarknaden och företagandet. Men framförallt är det ett sätt att föreverkliga drömmar för den som vill ha något annat än akademiska studier. Vi ser kristdemokratisk politik förverkligas.
Det säger Gunilla Tjernberg, kristdemokratisk riksdagsledamot i utbildningsutskottet, i en kommentar till att propositionen om yrkeshögskola har lagts på riksdagens bord under torsdagen.
- Yrkeshögskolan syftar till att säkerställa att arbetslivets behov av eftergymnasiala yrkesutbildningar tillgodoses, att statens stöd för dessa utbildningar fördelas effektivt och att utbildningarna håller hög kvalitet. Den tillgodoser även behov av eftergymnasiala yrkesutbildningar inom smala yrkesområden som leder till arbete för deltagarna, eller till en ny nivå inom deras yrke. Det är glädjande eftersom Kristdemokraterna tidigare har uppmärksammat situationen för små hantverksyrken.
- Genom yrkeshögskolan tydliggör regeringen att kurserna ska bygga vidare på gymnasieskolan och vi har en avgränsning mot högskolan. Nu får den kvalificerade praktiska kunskapen möjlighet att blomstra på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.
- Jag ser fram emot den 1 juli 2009 - då genomförs yrkeshögskoleformen, avslutar Gunilla Tjernberg.
För mer information:
Gunilla Tjernberg riksdagsledamot tel. 090 - 70 15 92 mobil. 070 - 343 97 64
Catrin Rising pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 076-527 25 02
hemsida: www.kristdemokraterna.se
Bildbank: www.bildbank.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik