Pressmeddelande -

Nu måste de apatiska barnens särskilda behov erkännas!-- Rapporten om vad apatiska flyktingbarn utsatts för visar tydligt att vi i större utsträckning måste se till barnens särskilda behov, inte minst inom migrationspolitiken. Jag hoppas att de som deltog i debatten om de apatiska flyktingbarnen med spekulationer, ogrundade påståenden och fokus på fel saker skäms i dag.
Det säger den kristdemokratiska riksdagsledamoten Lars Gustafsson med anledning av den studie som Rädda Barnen nyligen presenterat, om bakgrunden till de apatiska flyktingbarnens situation. - Kristdemokraterna har i många år stridit för de apatiska flyktingbarnens rätt att stanna i Sverige och behov av särskilt stöd. Debatten kring de apatiska flyktingbarnen präglades länge av allt annat än medmänsklig värme, trots att det handlade om barn, säger Lars Gustafsson.
- Inte minst mot bakgrund av detta är Rädda Barnens studie som visar att apatiska flyktingbarn har bevittnat grovt våld eller själva blivit utsatta för våld, viktig. Dessutom har studien visat att det inte är ett unikt svenskt fenomen, som det ofta har hävdats, avslutar Lars Gustafsson.
För mer information: Lars Gustafsson Riksdagsledamot Telefon: 070-376 04 11 Catrin Rising Pressekreterare Telefon: 08-786 56 80 Mobil: 076-527 25 02
hemsida: www.kristdemokraterna.se
bildbank: www.bildbank.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik