Pressmeddelande -

Nya djurregler för hästar: - Skall hästar ha bättre rättigheter än gamla?

Kristianstad den 24 maj 2006 -Det borde vara högst rimligt att våra gamla får samma rättigheter som hästar och nötkreatur. När Djurskyddsmyndigheten kan föreslå att hästar skall ha rätt till sällskap borde då inte våra äldre också ha denna rättighet? Detta säger Berit Wirödal, gruppledare för kristdemokraterna i Region Skåne, med anledning av Djurskyddsmyndighetens förslag om hästars rätt till sällskap. -Äldreinspektörer i landet har tidigare slagit larm om att våra äldre inte alltid ens har rätt att begära att få gå ut på en enkel promenad. -I Djurskyddsförordningen stadgas att nötkreatur ska kunna gå ute sommartid. Men för våra gamla finns inga sådana regler. Är inte en människa förmer än ett djur? -Trots att äldre fortfarande inte kan välja mellan att vara kvar hemma eller komma till ett anpassat boende finns det ännu ingen boendegaranti för alla som fyllt 85 år. Med kristdemokraternas boendegaranti skulle de äldre själva få rätt att avgöra om man vill bo kvar hemma. -Vi vill också att varje kommun ska anta en värdighetsgaranti som på ett mätbart och konkret sätt talar om vilket ansvar kommunen har för äldreomsorgen. Detta blir ett kvalitetsbesked om vad man som boende eller anhörig kan kräva av äldreomsorgen. -I en värdighetsgaranti skall det stå om rätt till eget rum för den som önskar, men också rätten att bo tillsammans med sin make eller maka. Där kan också stå att det måste finnas tillräckligt med personal för att varje boende skall känna sig personligt tilltalad och ompysslad, och kunna få hjälp med att få mat och dryck. Där skall det också stå att ingen skall behöva dö i ensamhet, avslutar Berit Wirödal (kd) sin kommentar. För mer information: Berit Wirödal Gruppledare Mobil 0705-17 31 83 Ingemar Hansson Politisk sekreterare, Mobil 0705-82 35 25 E-post ingemar.hansson@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik