Pressmeddelande -

Nytt program för europapolitiken

- EU kan och ska vara en stark och principfast global aktör. Våra gemensamma värderingar känner inga gränser. De ger oss ansvar att konsekvent sträva för fred och frihet, rättvisa, trygghet, hållbar utveckling, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter - i hela världen.

Det sa kristdemokraternas partiledare och socialminister Göran Hägglund, när han tillsammans med riksdagsledamoten Sven Gunnar Persson presenterade kristdemokraternas nya europapolitiska program under tisdagen den 13 maj.

Programmet innehåller en utveckling av partiets politik inom flera områden. Det handlar till exempel om EU:s fortsatta utvidgning, hur unionen ska styras, EU som aktör i världspolitiken, hållbar utveckling - socialt, ekonomiskt och miljömässigt och om trygghet och säkerhet. Bland de ställningstaganden som görs i programmet kan nämnas:

- Reformera fiskeripolitiken i grunden. På kort är det viktigaste steget att EU:s medlemsländer enas om ett totalstopp för torskfisket i östra delarna av Östersjön, vilket skulle ge bestånden en chans att återhämta sig.
- Inrätta ett särskilt anslag för klimatsäkerhet i EU:s budget
- Genomför ett fritt europeiskt vårdval, som bygger på ett gemensamt regelverk. Det skulle innebära att patienterna kan röra sig fritt mellan de olika systemen för att skapa en stimulerande konkurrens.
- Inrätta en europeisk åklagarmyndighet och inför särskilda bedrägeriråd i medlemsländerna
- Fördjupa samarbetet mot människohandel där straffen skärps och blir likvärdiga i medlemsländerna. Inför ett vittnesskydds- och återanpassningsprogram för de som utsatts för människohandel.
- Sänk nivåerna för införsel av alkohol och höj minimiskatterna på alkohol och tobak.

Rapporten finns att ladda ner här: http://www.kristdemokraterna.se/Rapporter/Europaprogram08.aspx

För mer information:
Sven Gunnar Persson
Riksdagsledamot
Telefon: 070-510 48 57

Martin Karlsson
Pressekreterare för Göran Hägglund
Telefon: 0705-35 07 87

Catrin Rising
Pressekreterare kristdemokraterna
Telefon: 076-527 25 02

 

 

Ämnen

  • Politik