Pressmeddelande -

Ökade resurser till de äldre i Göteborg!

– Med en kraftfull satsning vill vi höja garantipensionen med 853 kronor så att den som lägst ska kunna uppgå till 7 900 kronor per månad. Vi vill även avskaffa den statliga fastighetsskatten och taxeringsförfarandet. Nytt i vårt budgetförslag är att redan beviljade uppskov reavinstbeskattas med 20 % samt att vi inför en takregel där reavinstskatten får utgöra max 20 % av försäljningsvärdet. Det sade Per Landgren och Annelie Enochson, riksdagsledamöter för kristdemokraterna, i en kommentar på onsdagen då man presenterade sin budgetmotion. – Vi vill satsa en miljard på att införa en boendegaranti för alla över 85 år. Vi vill även satsa 300 miljoner på en ”Fritt Val-reform” som innebär att de äldre ska kunna välja utförare av hemtjänst, omsorgstjänst och boende. – Småbarnsfamiljerna måste få ökad valfrihet. Genom det kommunala vårdnadsbidraget skapas möjligheter för de föräldrar som själva vill ta hand om sina barn. – Arbetslösheten är fortsatt skrämmande hög. I mars var 36~645 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa och ytterligare 22~379 befann sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Värst är situationen för de unga. Hela 3~295 ungdomar mellan 18-24 år är öppet arbetslösa, bara i Göteborg! För att komma till rätta med arbetslösheten måste det bli lättare för företagen att anställa och därför vill vi sänka inkomstskatten och sänka företagsskatter. – Fler poliser behövs! Med ett kristdemokratiskt förslag blir det minst 20 000 helårsanställda poliser år 2010, vilket innebär 3 000 fler poliser än idag. För Västra Götaland skulle det innebära ca 500 fler poliser, fortsätter Landgren och Enochson. – I Västra Götalands län kör en genomsnittstrafikant 1420 mil/år Genom att sänka momsen på bensin från 25 till 12 procent får snittbilisten ca 1700 kr i lägre bensinkostnader per år. – Socialdemokraternas centralstyrning av kommunerna gör det svårt att hitta lokala och fungerade lösningar. Vi behöver inga pekpinnar från Rosenbad. För oss i Göteborg betyder däremot kristdemokraternas budget att vi kan satsa på välfärden i vår kommun. Barnen, de gamla, och de som behöver samhällets skydd mest kan också få det, avslutar Landgren och Enochon. Om du vill ha budgetförslaget finns det på hemsidan [ http://www.goteborg.kristdemokrat.se ]www.goteborg.kristdemokrat.se eller om ni ringer 0707 – 61 28 10 För mer information: Annelie Enochson Telefon: 0706-550 650 Mobil: 08-786 4420 Per Landgren Telefon: 08-786 43 53 Mobil. 070-343 95 82 Maria Berntsson Pressansvarig 0707-612810 www.goteborg.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland