Pressmeddelande -

Osakligt om förtidspensionen, LO!

- LO hävdar att förtidspensionärer kan få upp till 41 procent lägre ålderspension med Alliansens förslag om att likställa pensionsrättigheterna i alla socialförsäkringar. Men då glömmer de bort att tala om att många förtidspensionärer bara kommer att uppnå garantipension, oavsett vilka pensionsavsättningar som görs. Påståendet är därför osakligt och missvisande. Det säger Mats Odell, kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesman, med anledning av LO:s inlägg på DN Debatt på tisdagen. - Garantipensionen är en viktig hörnsten i det nya pensionssystemet, som innebär ett skyddsnät bland annat för dem som inte haft en tillräckligt hög livsinkomst för att garanteras en värdig ålderspension. Samtidigt är det sorgligt att konstatera att det är garantipensionärerna som under de senaste tolv åren av socialdemokratiskt styre haft den sämsta ekonomiska utvecklingen av alla samhällsgrupper. - Landets 815 000 garantipensionärer har i år blott 7 047 kronor i månaden - före skatt. Vi kristdemokrater tycker det är oanständigt att nästan hälften av våra gamla tvingas leva på en pension som ligger under gällande existensminimum. Vi har därför föreslagit ett rejält lyft för alla garantipensionärer med 853 kronor i månaden. Därtill vill vi höja grundavdraget för alla som fyllt 65 med 5 000 kronor, vilket ger ytterligare omkring 130 kronor i månaden i plånboken till våra äldre. - Det går inte att utesluta att fler förtidspensionärer i framtiden också blir garantipensionärer. Men LO glömmer att berätta att detta också är en oundviklig utveckling om inte fler återgår i arbete, eller förmås att arbeta mer än de gör idag. Utvecklingen går dessvärre åt fel håll. Sedan 1995 har nästan 140 personer förtidspensionerats ? varje dag! Det handlar nu om snart 560 000 människor som ofta med vaga diagnoser sållats bort från arbetsmarknaden ? trots att hälften av dem enligt enkäter skulle vilja arbeta. - Det främsta hotet mot den svenska pensionsuppgörelsen är att alldeles för få genom aktivt förvärvsarbete betalar in till ålderspensionssystemet. Senast under fjolåret var den s.k. ?bromsen? nära att slå till, vilket därmed hade inneburit att alla pensionärer ? inte bara de förtidspensionerade ? fått sina pensioner nedräknade. - En annan rimlig fråga är varför LO försvarar att förtidspensionären skall ha högre pension än den som under en längre tid är arbetslös eller sjukskriven. Idag utgår pensionsrätt på bara 80 procent av inkomsten för den sjuke eller arbetslöse. Men förtidspensionären får 100 procent. Det är inte rimligt om man eftersträvar likhet i socialförsäkringarna. För mer information: Mats Odell riksdagsledamot tel. 08-786 56 86 mobil. 070-530 42 47 Niclas Thorselius pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 076-527 25 70 hemsida: www.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik