Pressmeddelande -

På tiden att ett kvinnohistoriskt museum införs!

- Det är på tiden att vi inför ett kvinnohistoriskt museum. Jag ser det som en utmaning för alliansregeringen att se över möjligheten att få ett kvinnohistoriskt museum i Sverige. Det är något som den socialdemokratiska regeringen aldrig vågade.

Det säger den kristdemokratiske riksdagsledamoten Désirée Pethrus Engström i samband med seminariet Går det att skapa ett kvinnohistoriskt museum i Sverige som anordnas av det kristdemokratiska kvinnoförbundet och Dea-föreningen för kvinnohistoriskt museum.

Det är idag 23 år sedan man på FN:s kvinnokonferens i Nairobi tog beslutet att kvinnors historia ska lyftas fram hos FN:s alla medlemsländer. Arbetet har sedan dess gått sakta i stora delar av världen.

- Här i Sverige har en del framsteg skett kring att belysa kvinnohistorien på museerna. Många spännande utställningar har hållits och ett antal pionjärverksamheter har startats. Men om vi vill nå hela vägen fram och få genusperspektivet integrerat i all museiverksamhet måste de svenska museerna stimuleras till att ta ett ytterligare steg, menar Désirée Pethrus Engström.

- Vi kristdemokrater motionerade redan 2003 om ett särskilt kvinnomuseum, i samband med den dåvarande regeringens tillsatta utredning kring genusperspektivet i museernas verksamhet. Nu ser jag det som en utmaning för alliansregeringen att ta upp frågan på nytt och se över det som den förra regeringen inte vågade, avslutar Désirée Pethrus Engström.

För mer information:
Désirée Pethrus Engström
Riksdagsledamot (kd)
Mobil. 0703-941533

Erik Granberg
Politisk sekreterare
Mobil. 0702-369383

 

 

Ämnen

  • Politik