Pressmeddelande -

Pensionärer, barnfamiljer och jobben i fokus

- Kristdemokraternas budgetalternativ värnar om de sämst ställda pensionärerna, barnfamiljerna och alla de som inte har ett jobb att gå till. Vi föreslår friska satsningar för dem som Göran Perssons socialdemokrater lämnat efter, men också en betydande lättnad för de idogt arbetande som hålls tillbaka av höga inkomstskatter, ständigt stigande bensinskatter och en orättfärdig fastighetsskatt. Det säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och ekonomisk-politiske talesman Mats Odell i samband med presentationen av partiets ekonomiska vårmotion. - Utbildning och strävsamhet måste löna sig bättre om Sverige ska kunna hävda sig i en globaliserad värld. Ändå straffas i år mer än var tredje heltidsarbetande med den statliga inkomstskatten. Vi föreslår att ingen som tjänar under 30 000 kronor i månaden skall betala statlig skatt. Det ger en skattesänkning på upp till 700 kronor i månaden till 1,3 miljoner heltidsarbetande, men också radikalt lägre marginalskatt för de cirka 400 000 inkomsttagare som ligger precis över dagens brytpunkt*. - För att återgå till den rimliga principen om att ingen ska betala mer än 50 procent i marginalskatt måste också värnskatten avvecklas. - De riktiga jobben ska bli fler genom strategiskt viktiga skattesänkningar och regelförändringar. Vi har en politik tillsammans med Allians för Sverige som sätter arbete och företagande i fokus, bland annat avskaffas företagens medfinansiering i sjukförsäkringen. Kristdemokraterna föreslår nu också att företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan tas bort. Det gör det lättare för fler att ta risken att nyanställa utan att behöva leta i sjukhusjournaler efter sökande med en prickfri sjukdomshistoria. - Socialdemokraterna har svikit de sämst ställda pensionärerna, vars ekonomiska utveckling hållits tillbaka mer än för någon annan grupp i samhället. Kristdemokraterna kräver därför en radikal höjning av pensionen för 814 000 garantipensionärer. - Pensionen måste räcka längre än bara till det allra nödvändigaste. De 80 kronor i månaden som regeringens grundavdragshöjning bidragit med i år räcker varken till den vårkappa Göran Persson vill att farmor ska kunna unna sig ibland eller till en värdig ålderdom. Vi föreslår 853 kronor mer i månaden i garantipension, samt en grundavdragshöjning som ger 130 kronor mer i plånboken till alla pensionärer. - Kristdemokraterna vill också satsa på en speciell boendegaranti som ska gälla i alla kommuner. För att stimulera tillkomsten av nya äldreboenden satsas en miljard kronor. Ett anpassat boende ska garanteras alla dem som fyllt 85 år. - De fattiga barnfamiljerna har under Perssons tid blivit allt fler. Samtidigt har vänsterkartellen genomfört en höjning av barnbidraget som hamnar i allas plånböcker – fattig som rik. Vi vill se ett betydligt högre men beskattat barnbidrag – 1800 kronor i månaden – så att det ger mest till dem som behöver det bäst. - Makten över barnfamiljernas vardag ska tas från politikerna och överlämnas till föräldrarna. Genom 300 barndagar och kommunala vårdnadsbidrag, som fullt finansierat kan genomföras från 1 juli 2007, vill vi ge föräldrarna både en ökad valfrihet och mer tid med barnen. - Fastighetsskatten är en orättfärdig skatt, som driver människor från hus och hem. Vi har en modell för hur den statliga fastighetsskatten direkt kan avskaffas och ersättas med en låg kommunal avgift och höjd skatt för den som säljer sitt hus med vinst. Vi föreslår nu att ingen ska behöva betala mer än 20 procent på sina redan beviljade uppskov, och att reavinstskatten aldrig skall kunna uppgå till mer än 20 procent av försäljningsvärdet. Det lindrar skatten för dem som under flera decennier burit bördan av dagens allt högre fastighetsskatt, utan att ha sett någon reell värdestegring på sitt hus när inflationen räknas bort. - Vi känner ett starkt stöd från landets många villaägare i fastighetsskattefrågan. De lindringar av reavinstbeskattningen vi nu föreslår i vår modell för avveckling av fastighetsskatten hoppas vi ska underlätta för Allians för Sverige att finna en gemensam linje i denna fråga inför valet. - Oljepriset slår nya rekord, och med det de statliga skatteintäkterna från bensinen. Men det är bilisterna som får ta smällen. Det är dags att hörsamma bensinupprorets tydliga röst, och ge människor över hela landet rimliga förutsättningar att transporteras även bortom kollektivtrafikens finmaskiga storstadsnät. Kristdemokraterna fortsätter därför som enda parti att kräva halverad moms på alla drivmedel – bensin, diesel och miljövänliga alternativ. * Fakta. Andel heltidsarbetande i yrkesgrupp som 2003 betalade statlig inkomstskatt Civilingenjörer 79,7% Gymnasielärare 32,5% Grundskollärare 17,3% Sjuksköterskor 25,9% Poliser 77,7% Lokförare 48,5% Källa: SCB. För mer information: Sara Malmgren Pressekreterare för Göran Hägglund 070-535 07 87 Mats Odell ekonomisk-politisk talesman tel. 08-786 56 86 mobil. 070-530 42 47 Stefan Svanström Chefsekonom 08-786 56 39 070-764 65 69 Susanne Ahlström Pressekreterare för partiet och riksdagsgruppen 076-527 25 73 hemsida: www.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik