Pressmeddelande -

”Prislapp på människor relativiserar människovärdet”

– Sverigedemokraterna presenterade idag en skuggbudget som genom en prismärkning av människor försöker klassificera vilken grupp som är nyttig och inte. Människovärdet relativiseras därmed till att utgå från ett nyttoperspektiv istället för att vara lika för alla oavsett hudfärg eller roll man spelar i det svenska samhällsbygget.
Det säger Anders Sellström, kristdemokratisk riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson, i samband med att Sverigedemokraterna idag presenterade sin skuggbudget.


– Att Sverigedemokraternas huvudbudskap i sin budgetmotion handlar om vad invandringen kostar Sverige är ingen nyhet. Att med alla medel utmåla invandrarna dels som en homogen grupp av människor och dels enbart utgör en kostnad blir återigen uppenbart i denna motion. En människosyn som mäter enbart utifrån ett ekonomiskt perspektiv leder snabbt till oerhörda spänningar och motsättningar i ett samhälle. – Ur ett rent ekonomiskt perspektiv måste frågan dock ställas till Sverigedemokraterna. Vad kostar våra barn och unga samhället innan de kommer in i produktiv ålder? Vad kostar pensionärerna vårt samhälle efter att de lämnat sin produktiva ålder? Visst kan frågorna ställas men det omvända måste också gälla. Vad tillför alla människor samhället, oavsett bakgrund, under sina produktiva år? Här är Sverigedemokraterna oss svaret skyldiga.

– Det är även oroande att Sverigedemokraterna förutom sin enögda syn på invandringen även vill skära ned på vårt bistånd till länder och människor i nöd. Kristdemokraterna har arbetat målmedvetet för att nå vårt mål om 1 % av BNI till bistånd som Sverigedemokraterna vill sänka till 0,7 %. Deras tal om att istället hjälpa invandrarna i deras hemländer klingar därmed falskt.

För mer information
Anders Sellström Riksdagsledamot (kd) Ekonomisk talesperson Tel: 070-540 12 12
Samuel Sunesson Handläggare Tel: 08-786 47 42

Ämnen

  • Politik