Pressmeddelande -

Rätten att bo hemma har blivit ett tvång

- Bristen på särskilt boende tvingar många äldre att bo kvar hemma, plågade av ensamhet och isolering. Regeringen bryter sina egna löften och klarar inte att säkerställa de äldres rätt till värdig omsorg. Kristdemokraterna vill därför införa en boendegaranti för alla personer över 85 år. Det säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund, vid ett besök i Borås, i en kommentar till Ekots rapportering om brist på särskilt boende för äldre på måndagen. - Efter snart tolv år med en socialdemokratisk regering har äldreomsorgen stora problem. Socialdemokraternas löfte i valet 2002 att bygga 10 000 fler platser i äldreomsorgen har istället blivit 15 152 färre platser. Det har blivit allt svårare att få äldreomsorg och vårdansvar har vältrats över på de anhöriga. Nu måste trygghet och värdighet för de äldre prioriteras. - Kristdemokraterna vill införa en boendegaranti som ska vara ett kommunalt ansvar, men som kan stödjas av statliga åtgärder. Målsättningen måste vara att samtliga av landets kommuner närmar sig eller uppfyller det krav boendegarantin ställer under nästa mandatperiod. - Kristdemokraterna har i sitt budgetalternativ avsatt 1 miljard kronor för att boendegarantin ska kunna omfatta landets samtliga kommuner. Resurstillskotten ska gå till att understödja finansiering av nybyggnad och ombyggnad av boenden för äldre. För mer information: Sara Malmgren pressekreterare tel. 08-786 43 45 mobil. 0705-35 07 87 hemsida: www.kristdemokraterna.se bildbank: www.bildbank.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik