Pressmeddelande -

Rätten till resning i en rättsstat

IMORGON, onsdag den 19 oktober, inbjuder Caroline Szyber, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, till ett lunchseminarium om behovet av och förutsättningarna för ändrad lagstiftning vad gäller resning. Seminariet arrangeras i samarbete med Stiftelsen Rättsstatens Vänner.   

Tid:
Onsdag den 19 oktober, kl. 11.15
Lokal: Mittpoolen, Riksdagen
Program:

Kl 11.15 kaffe & smörgås
Kl 11.35 Johan Munck, f d justitierådet och ordförande i Högsta Domstolen, ”Förutsättningar för och erfarenheter av resning i Sverige med några internationella jämförelser”.
Kl 12.00 Anders Frigell, advokat, ”Rätten till resning i en rättsstat”.
Kl 12.25 frågestund och diskussion
Kl 12.45 seminariet avslutas   

Anmälan görs till julia.forssmed@riksdagen.se

Välkomna!

För mer information:

Caroline Szyber Riksdagsledamot för Kristdemokraterna Tel: 070-818 14 21
Julia Forssmed Handläggare Tel: 08-786 58 95

Läs mer: Stiftelsen Rättsstatens Vänner genomförde 2010 ett seminarium där den nuvarande svenska ordningen för resning diskuterades med deltagande av sakkunniga med olika erfarenheter av resningsinstitutet. Rapporter från tidigare seminarier kan läsas på www.rattsstatensvanner.se.

Ämnen

  • Politik