Pressmeddelande -

Rättspsykiatrin måste bli statens ansvar

- Det är skandal att kontrollen av dem som dömts till rättspsykiatrisk vård är så bristfällig att vissa kliniker inte ens vet hur många patienter de har. Staten måste ta över ansvaret för rättspsykiatrin. Det sa Peter Althin, Kristdemokraternas rättspolitiske talesman, med anledning av en sammanställning som Socialstyrelsen gjort av kontrollen över rättspsykiatrin. - Kristdemokraterna anser att det är av största vikt att den psykiatriska vården fungerar. De som är i behov av vård måste kunna få sitt vårdbehov tillgodosett, oavsett om de har begått brott eller inte. En välfungerande psykiatrisk vård är i sig brottsförebyggande. - Kristdemokraterna anser att staten måste ta över det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården. Däremot ska driften ligga kvar hos sjukvårdshuvudmännen. Idag ligger ansvaret för rättspsykiatrin på landstingen, vilket leder till en rad problem. Den rättspsykiatriska vården är dyr och kan leda till försämrade resurser för andra patienter i samma landsting. - Dessutom kan dagens system leda till att den dömde inte får rätt vård. Många landsting är för små för att ge den specialvård som ofta är nödvändig och en plats på en specialiserad vårdenhet kan bli mycket kostsam. För att klara ekonomin kan man då besluta att vårda patienten i hemlandstinget, trots att kompetensen inte finns där. - Allt detta har Kristdemokraterna påpekat under en längre tid, men regeringen har vägrat lyssna. Regeringen har inte heller lagt fram något lagförslag med anledning av psykansvarskommitténs betänkande som kom för fyra år sedan. Är detta en för svår nöt för regeringen att knäcka? För mer information: Peter Althin riksdagsledamot tel. 08-786 60 68 mobil. 070-212 20 79 Susanne Ahlström pressekreterare tel. 08-786 51 49 mobil 076-527 25 73 hemsida: www.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik