Pressmeddelande -

Regeringen slarvar ånyo med bostadsbudgeten

- För tredje gången på kort tid har regeringen glömt bort att begära ett bemyndigande av riksdagen om att få binda upp staten vid bostadspolitiska kostnader för de kommande åren. Den här gången handlar det om 36 miljoner kronor till Boverkets Byggkostnadsforum, som riksdagen nu måste fatta ett panikartat beslut om. Bostadsutskottets vänstermajoritet presenterade sitt budgetförslaget mindre än ett dygn före utskottets budgetbeslut under torsdagen. Regeringens slarv är bara ett i raden av exempel på hur bostadspolitiken sköts med vänster hand. Det säger den borgerliga alliansens företrädare i bostadsutskottet - ordförande Ragnwi Marcelind (kd) samt ledamöterna Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Nina Lundström (fp) och Rigmor Stenmark (c). - Den princip som gäller för beredning av statens budget innebär att riksdagen efter förslag i budgetpropositionen tar ställning till de ekonomiska åtaganden som staten gör. Avsikten med denna ordning är naturligtvis att riksdagen ska ha en samlad bild av dessa åtaganden. Det förslag som regeringen glömde bort i budgetpropositionen, har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet istället med extremt kort varsel lagt direkt i bostadsutskottet. Detta innebär att ingen som helst beredning av förslaget kunnat göras. Det har därmed varit omöjligt för utskottets alla ledamöter, i såväl majoriteten som minoriteten, att överblicka förslagets konsekvenser. - Den borgerliga alliansens företrädare i bostadsutskottet anser därför att förslaget om att bemyndiga regeringen att fatta beslut om ytterligare medel till Byggkostandsforum ska avslås. Riksdagen bör inte medverka till att budgetprocessen urholkas genom att besluten baseras på ett underlag och ett beredningsförfarande som inte svarar mot rimliga krav. Ett sådant avslag medför inga negativa sakliga konsekvenser, eftersom verksamheten vid Boverkets Byggkostnadsforum så snart som möjligt bör avvecklas. Myndighetens verksamhet och tillfälliga bidrag bör ersättas av ett långsiktigt regelverk och ett sänkt skattetryck som åstadkommer fler och billigare bostäder. För mer information: Ragnwi Marcelind Telefon: 08-786 4752 Mobil. 070-812 24 24 E-post: ragnwi.marcelind@kristdemokraterna.se Niclas Thorselius Telefon. 08-786 56 80 Mobil. 076-527 25 70 E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans