Pressmeddelande -

Sänkta skatter ger trygghet och tillväxt – när det är ordning och reda i de offentliga finanserna

Sverige behöver fortsatta reformer för fler jobb och fler företag, med lägre skatter, ökad frihet, ökat personligt ansvarstagande, minskat krångel och ökad konkurrens.
Det sa Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund när han i dag tillsammans med andre vice partiordförande, Mats Odell, presenterade propositionen ”Trygghet och tillväxt”, en politik för jobb och ekonomi för nästa mandatperiod. Propositionen är en av tre som läggs fram för beslut vid Kristdemokraternas riksting 1-3 juli.
– Sverige behöver efter krisen ta nya krafttag för fler jobb och fler företag. Alliansen har genomfört många viktiga reformer, men det räcker inte. Vi behöver fortsätta att minska skattetrycket på arbete, företagande och sparande för att stärka Sveriges konkurrenskraft och slå vakt om välfärden, sa Mats Odell, andre vice ordförande för Kristdemokraterna och ordförande i partistyrelsens arbetsgrupp för jobb och ekonomi.
I propositionen föreslås fyra tydliga prioriteringar för ökad välfärd och tillväxt.

  • Ytterligare sänkt skatt för pensionärer,
  • sänkt skatt på låga inkomster,
  • en höjning av den nedre skiktgränsen och
  • en successiv sänkning av arbetsgivaravgifterna för företag med upp till tio anställda.

– En central utgångspunkt för förslagen är att de ska genomföras i en takt som är förenlig med stabila och sunda statsfinanser. Finanskrisen och den skuldkris som många länder nu brottas med visar hur viktigt det är, att hålla fast vid en ansvarsfull och tillväxtinriktad ekonomisk politik, sa Göran Hägglund.  – Vi vill underlätta för yngre att komma in tidigare på arbetsmarknaden och äldre att stanna kvar i arbete längre upp i åldrarna. Vi är också tydliga med att inga större förändringar av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna behöver genomföras under nästa mandatperiod, sa Göran Hägglund.  
– Sverige tycks vara ett av de länder som återhämtar sig snabbast efter finanskrisen och behöver inte göra nedskärningar och höja skatter för att ta sig ur en skuldkris. Reformutrymmet under nästa mandatperiod kommer sannolikt att vara begränsat och osäkerheten är alltjämt stor. Ordning och reda i de offentliga finanserna och att trygga välfärdens kärna är därför ett överordnat mål, sa Mats Odell. – Utan en politik som slår vakt om full sysselsättning, tillväxt, stabila offentliga finanser och goda ekonomiska förutsättningar för familjer, företag och föreningsliv kommer välståndet och välfärden att urholkas. Höjda skatter för hushåll och företag kan därför inte vara vägen framåt för Sverige, avslutade Göran Hägglund.
För mer information:
Martin Kits   Pressekreterare hos Göran Hägglund Tel: 070-535 07 87
Mia Widell Pressekreterare hos Mats Odell Tel: 070-353 49 66
Hemsida: www.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik