Pressmeddelande -

Ship to Gaza: Frågetecknen måste rätas ut

Varför har så många dödsoffer krävts? Stämmer uppgifterna om att de israeliska soldaterna attackerades? Bordades Ship to Gaza på internationellt vatten? Det finns många frågetecken kring nattens händelser. Mycket talar för att något gick fruktansvärt fel i den israeliska operationen, och världen väntar nu på en förklaring till det inträffade.

- Ett uttalat syfte för Ship to Gaza är att utmana den israeliska sjöblockaden mot Gaza. Det är med andra ord tal om såväl en politisk manifestation som en hjälpsändning. Vi vet sedan tidigare att Israel inte har för avsikt att låta blockaden brytas, vilket ledde till erbjudanden om att frakta delar av konvojens last landvägen. Att Ship to Gaza avböjde den israeliska regeringens erbjudande bäddade för konfrontation, och beslutet att fortsätta mot Gazas hamn togs trots en tydlig riskbild. Det är viktigt att denna bakgrund  beaktas.
- Att så många människor fått sätta livet till är tragiskt och till skada för Israel. De frågetecken som finns måste rätas ut. Om det stämmer att obeväpnade människor beskjutits med skarp eld på internationellt vatten så är det oförsvarbart.

För mer information: Charlie Weimers Förbundsordförande 0765-27 25 35
Simon Westberg Förbundssekreterare 0765-27 25 33
www.kdu.se

Ämnen

  • Politik