Pressmeddelande -

Skärp kraven på biobränslen i EU

- Biobränslen som etanol och biogas har goda möjligheter att bidra till att sänka utsläppen av växthusgaser. Men bara om tuffa krav ställs på hur och var de produceras. Annars är risken stor att produktionen av mat trängs undan eller att värdefulla regnskogar skövlas.

Det säger Anders Wijkman, europaparlamentariker (kd) och ansvarig för Europaparlamentets förslag till formulering av dessa regler.

Förnybar energi står för 8 procent av energiförbrukning en inom EU, men ska nå 20 procent. Hur detta ska ske regleras i ett kommande EU-direktiv. En starkt omdebatterad del handlar om biobränslen och hur man fastställer regler för att biobränslen verkligen ger klimatnytta.

- EU-kommissionens förslag behöver förbättras på en rad punkter. Det bindande målet om 10 procent förnybar energi inom transportsektorn till 2020 är för ambitiöst. Risken är stor att vi låser fast Europa i produktion av biobränslen som inte ger den klimatnytta vi behöver. Idag vet vi inte när mer effektiva bränslen från cellulosa kan bli verklighet. Mitt förslag är att målet sänks till 8 procent och att all förnybar energi för transporter ska gynnas, det vill säga även eldrift och bränsleceller, säger Wijkman och fortsätter:

- Samtidigt måste ambitionen höjas vad gäller klimatnyttan. Kommissionen föreslår 35 procent. Mitt förslag är minst 50 procent. Bättre med lägre volymer, men samtidigt högre kvalitet ur klimatsynpunkt.

- Genom att höja kravet på klimatnytta ger vi också u-länderna en bättre chans till export. Med EU-kommissionens förslag favoriseras europeiska bönder - som redan slukar nästan hälften av EU:s totala budget i jordbruksstöd. Kraven på biobränslen får inte bli en ny protektionistisk åtgärd. Tropikerna har många gånger bättre produktivitet än EU och kan, med strikta krav på produktionen, leverera långt större klimatnytta. Etanol från Brasilien eller Tanzania är många gånger bättre än rapsolja från Tyskland, avslutar Anders Wijkman.

För mer information:
Anders Wijkman
Telefon: 0706 30 10 52

Fredrik Hannerz
Politiskt sakkunnig
Telefon: +32 497 621 603

 

 

Ämnen

  • Politik