Pressmeddelande -

Skärp straffen i kampen mot människohandeln

– Det krävs ett helhetsgrepp för att med kraft kunna bekämpas människohandel för sexuella ändamål. Dels måste offren ges stöd och hjälp, dels måste efterfrågan minska genom skärpt lagstiftning. Samtidigt måste de kriminella ligorna bekämpas och lagföras. Det säger Anneli Enochson och Tuve Skånberg, Kristdemokratiska riksdagsledamöter, som på onsdagen presenterade en rapport om människohandel och sexuell exploatering. – I Europa faller över 500 000 personer varje år offer för människohandel. Till Sverige transporteras årligen mellan 400 och 600 kvinnor, därutöver ett okänt antal barn. Hittills gjorda lagändringar och polisiära insatser har varit otillräckliga för att stoppa sexslavhandeln. Nedan presenteras tio av de 16 förslagen: · Fördubbla minimistraffet för människohandel för sexuella ändamål från två till fyra års fängelse. · Inför statlig förskottering av skadestånd till människor som fallit offer för människohandel. · Erbjud offer för människohandel uppehållstillstånd i Sverige. · Ge offer för människohandel rätt till en stödperson. · Lansera en hjälplinje med kunnig personal för människohandelns offer. · Straffskalan för köp av sexuella tjänster bör likställas med sexuellt utnyttjande. I de fall sexköpet som rör en människa som fallit offer för människohandel bör brottet likställas med våldtäkt (lägst två år fängelse, högst sex år). · Öka trycket inom EU för att straffbelägga köp av sexuella tjänster i EU:s ramlagstiftning mot människohandel. · För att komma åt människohandlare bör kravet på ”otillbörliga medel” slopas även för vuxna över 18 år, eftersom människohandel annars kan justeras till koppleri. Vidare skall det stå i lagtexten att ”samtycke saknar relevans”. · Ge tull och polis ökade befogenheter för spaning, ingripande, utredning och straffåtgärder i kampen mot människohandel. · Stärk Europol i kampen mot människohandel och satsa på polisiärt och rättsligt samarbete mellan EU:s medlemsländer samt med EU:s grannländer. För mer information: Annelie Enochson riksdagsledamot, kd 08-786 44 29 0706-550 650 Tuve Skånberg riksdagsledamot, kd 08-786 43 58 070-671 53 92 Cecilia Erdalen pressekreterare 076-527 25 75 www.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik