Pressmeddelande -

Skapa minnesplats för våldets offer

Idag är det ett år sedan Marcus Gabrielsen misshandlades till döds på Kungsgatan. Han blev offer för det besinningslösa gatuvåldet. Samtidigt har han blivit en symbol för civilkurage och engagemang. Han höll inte tyst utan sa ifrån när han såg ett oacceptabelt beteende. Ewa Samuelsson som är kristdemokraternas gruppledare i Stadshuset föreslår nu att en särskild minnesplats inrättas för våldets offer. – Det skulle vara en plats där brottsoffer kan hedras, och samtidigt vara en påminnelse om att allas våra handlingar gör skillnad. – Stat, kommun och politiker kan göra mycket genom att prioritera satsningar på exempelvis fler synliga poliser och kamerabevakning av brottsutsatta platser. Men vi kommer aldrig att få bukt med våldet om vi inte tidigt lär oss rätt och fel och utvecklar en inre etisk kompass. – Civilkurage måste uppmuntras. Därför har kristdemokraterna föreslagit en civilkuragelag som gör det till en skyldighet att efter förmåga ingripa om man exempelvis ser någon utsättas för våld. För mer information: Ewa Samuelsson (kd) Gruppledare (kd) Stockholms stad mobil. 070-472 99 07 Patric Rylander (kd) pressansvarig tel. 08-508~299 15 mobil. 070-472 99 15

Ämnen

  • Politik