Pressmeddelande -

Stig Nyman (kd): Imponerande tillgänglighetsarbete på Södersjukhuset

Stockholms läns landsting delade idag ut bemötandepriset till de verksamheter som på bästa sätt arbetar med tillgänglighetsfrågor. Diabetescentrum Södersjukhuset tilldelas årets bemötandepris för ett framgångsrikt arbete med patientmedverkan. Även SL och Kris- och samtalsmottagning vid Handikapp & Habilitering belönades för sina insatser på området.
-Det är mycket uppmuntrande att se hur stora framsteg som gjorts på tillgänglighetsområdet. Jag hoppas att priset även fortsättningsvis kan fungera som uppmuntran för att nå våra mycket högt ställda mål om en tillgänglig region, säger Stig Nyman, forsknings- och äldrelandstingsråd, tillika ordförande i juryn för bemötandepriset.

I samband med landstingsfullmäktiges möte delades Stockholms läns landstings bemötandepris 2010. Priset är landstingets bidrag till att uppmuntra och belöna initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättningar och ökar den fysiska och kommunikativa tillgängligheten till landstingets olika verksamheter. Priset består av ett diplom, en statyett och en prissumma på 100~000 kronor.

Presskontakt:
David Winks 
070-7374186
landstingsrådssekreterare (kd)

Ämnen

  • Politik