Pressmeddelande -

Stoppa utskrotningen av äldres kompetens!

– Det är dags att stoppa utskrotningen av den kompetens och kraft som finns i äldres arbete. Istället måste vi bana väg för att fler av våra seniorer skall få bidra med förvärvsarbete längre upp i åldrarna på sina villkor. Äldres arbete skapar högre inkomster, större konsumtionsutrymme och ökade skatteintäkter. Därmed skapas såväl fler jobb åt yngre som en tryggare finansiering till den offentliga vården och omsorgen. Det säger Mats Odell, Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesman och Inger Davidson, kristdemokratisk riksdagsledamot med anledning av det program för äldres arbete som de både presenterar på tisdagen. – Det finns en myt om att jobben tagit slut och att de äldre måste maka på sig för att ge plats för yngre. Ingenting kan vara mer felaktigt. Genom att slå ut äldre från arbetsmarknaden försvinner såväl ett stort kunnande som stora skatteintäkter som skulle kunna skapa bättre förutsättningar för den offentligfinansierade välfärden. – Hushåll mellan 50-64 års ålder mister i genomsnitt cirka 31 procent av sin disponibelinkomst efter 65-årsdagen. Om bara en tiondel fler av alla hushåll mellan 65-74 års ålder skulle fortsätta arbeta med bibehållen inkomst skulle de årliga skatteintäkterna öka med upp till åtta miljarder kronor samtidigt som de offentliga försörjningssystemen avlastas. – Mer än en halv miljon människor i arbetsför ålder har under socialdemokraternas ledning tvingats bort från arbetsmarknaden genom förtidspensioneringar. Ändå höjs fortfarande röster för att de äldre måste ge plats för yngre förmågor. I värsta fall leder det till att fler tvingas i förtida pension trots att de ofta sitter på stor kompetens och har viljan och kraften att bidra i många år framöver. För mer information: Mats Odell Riksdagsledamot mobil. 070-530 42 47 Inger Davidson Riksdagsledamot mobil. 070-530 42 54 Susanne Ahlström Pressekreterare mobil. 076-527 25 73 www.kristdemokraterna.se bildbank: www.bildbank.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik