Pressmeddelande -

Sverige vänder supertanken!

- Jordbrukspolitiken har kallats EU:s supertanker; svårvänd och långsam. Det känns dock väldigt roligt idag att se genomslaget för Kristdemokraternas och Sveriges linje. Vi ifrågasätter produktionskopplade jordbruksstöd som underblåser orättvisorna i världen.

Det säger Irene Oskarsson, kristdemokratisk riksdagsledamot, i samband med att jordbruksministrarna nu presenterat resultatet av översynen av EU:s jordbrukspolitik CAP, där 62 procent av EU:s budget inryms.

- Dagens beslut är ett steg i rätt riktning. Europas marknader behöver i större utsträckning än idag öppnas för utvecklingsländernas exportvaror, de exportstöd till europeiska länder som fortfarande hemsöker jordbrukspolitiken måste bort, fortsätter Irene Oskarsson.

- Svenska och europeiska jordbrukare ska konkurrera med kvalitet och ekologisk framsynthet. Landskapsvård och djurskydd är uttryck för mervärden i svenskt jordbruk, säger Irene Oskarsson.

- Ta till exempel levnadsvillkoren för höns. I Sverige har vi ställt om inhysningssystem så att fåglarna har tillgång till rede, sittpinne och sandbad. I resten av Europa är det bara var femte höna som har den här basala livsmiljön i sin bur. Nu är vi benchmarkstandard för resten av kontinenten och har all anledning att fortsätta leda för kvalitet, avslutar Irene Oskarsson.

För mer information:
Irene Oskarsson
Riksdagsledamot
Telefon: 070-574 44 54

Jonathan Lindgren
Politiskt sakkunnig
Telefon: 08-786 53 08

hemsida:
www.kristdemokraterna.se

bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se

 

 

Ämnen

  • Politik