Pressmeddelande -

Ta EU-strid för folkhälsan

- Finland tar nu strid inom EU och höjer rösten för en restriktiv alkoholpolitik. Det borde den svenska regeringen ha gjort för länge sedan. I stället har de svenska alkoholpolitiska verktygen övergivits ett efter ett. Resultatet är ökade alkoholskador, våld och missbruk. Det säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och EU-parlamentariker Anders Wijkman i ett gemensamt uttalande på Europadagen den 9 maj, i en kommentar till Finlands initiativ för höjda minimiskatter på starksprit och öl inom EU. - Socialdemokraterna har misslyckats gravt med sin alkoholpolitik. Under Göran Perssons regeringstid har alkoholkonsumtionen ökat med 25 procent. Följden har blivit ökade skador och tidigare alkoholdebut bland unga. Samtidigt har regeringen lagt sig platt för EU:s krav på höga införselkvoter. Flodvågen av alkohol från kontinenten har spolat bort socialt ansvarstagande och folkhälsohänsyn. - Idag firar vi visionen om ett gemensamt Europa. Vi tror inte att EU-fäderna Schumann och Adenauers vision inkluderade en politik som hotar folkhälsan. - Finlands initiativ är ett steg för att återerövra den restriktiva alkoholpolitiken och skapa opinion för den inom EU. Låt Sverige bli det land som tar nästa steg. Regeringen bör ta strid i EG-domstolen för en sänkning av införselkvoterna för att kunna bevara höga alkoholskatter och Systembolagets monopol. Liv och hälsa är viktigare än fri rörlighet för alkohol. Låt denna tanke bli en del av en gemensam europeisk vision! För mer information: Sara Malmgren Pressekreterare tel. 08-786 43 45 mobil. 0705-35 07 87 sara.malmgren@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel