Pressmeddelande -

Tänk långsiktigt om biogasen!

- Det är glädjande att Andreas Carlgren har lyssnat på oss som pekat på vikten av att ge marknaden för biogas långsiktiga förutsättningar. Affärsplaner som förberetts för utbyggnaden av biogasens infrastruktur kan nu sjösättas.

Det säger Sven Gunnar Persson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, i samband med att Andreas Carlgren offentliggjort förlängningen av stödet till biogasmackar till den 31 december 2010.

- För oss politiker tenderar tyvärr perspektivet många gånger vara för kort, jag skulle vilja att vi kunde ge besked även bortom 2010. När näringslivets aktörer går in i en sådan här verksamhet planerar man med investeringskalkyler som sträcker sig över ett stort antal år.

- Uppbyggnaden av en infrastruktur för biogasen i form av pipelines och biogasmackar är mycket spännande. Vi ser framväxten av ett förnybart bränsle där landsbygdens företagare står som leverantörer istället för OPEC-länders shejker, säger Sven Gunnar Persson.

För mer information:

Sven Gunnar Persson
Riksdagsledamot (kd)
070- 510 48 57

Jonathan Lindgren
Politiskt sakkunnig
08-786 53 08
070-558 69 77

 

 

Ämnen

  • Miljö, energi