Pressmeddelande -

Trygghet är inte omodernt

- En del säger att familjen är omodern och bara ställer till med elände. Men skulle det vara omodernt med trygga miljöer för barn att växa upp i? Skulle vi fira en familjedag om det bara var elände med familjen? Det säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund på när Familjedagen firades i Kungsträdgården i Stockholm på lördagen. - Visst är familjedagen värd att fira. Alltför ofta tar vi familjen för given. Vi tar oss inte tid att uppskatta det som familjen innebär för de allra flesta: värme, gemenskap, kärlek och samvaro. Vi behöver den lilla gemenskapen i en tid där kraven växer och allt rör sig snabbare. - Familjerna måste stärkas och stödjas – inte styras och ställas med. Föräldrarna måste få livet att gå ihop. Många vill spendera mer tid med sina barn men måste slåss både mot samhällsnormer och mot en ekonomi med små marginaler. Därför vill vi kristdemokrater ge alla föräldrar barndagar till ett värde av 60.000 kronor att fördela själva, utöver föräldraförsäkringen och införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. - Tusentals föräldrar i ett 50-tal svenska kommuner har startat uppror för valfrihet och rättvisa i barnomsorgen. För att alla barn – inte bara de på dagis ska få del av det offentliga stödet till barnomsorgen. Och svenska folket håller med. 64 procent anser att staten ska göra det ekonomiskt möjligt för föräldrar att få vara hemma med barnen tills de är fyra år. Bland småbarnsföräldrar är stödet ännu starkare. - Det är ju inte så att vi vill stänga några dagis, utan de ska finnas och hålla hög kvalitet. Men alternativen ska uppmuntras. Vi måste komma ihåg att små barn har olika förutsättningar och behov. I FN:s barnkonvention är utgångspunkten är att barnets bästa ska vara vägledande i allt som rör barnen. Om vi tar den uppmaningen på allvar vore det mest naturliga att familjerna fick välja hur omsorgen om barnen ska utformas. - Barnen är det bästa vi har, och barnen behöver familjerna. Det är det som vi uppmärksammar idag. Det är viktigt att vi gör det. Kanske viktigare än vi tror. För mer information: Sara Malmgren Pressekreterare tel. 08-786 43 45 mobil. 0705-35 07 87 sara.malmgren@kristdemokraterna.se www.bildbank.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik