Pressmeddelande -

Välkommen och viktig insats för en värdig äldreomsorg

- En lagstadgad nationell värdegrund som ger en tydlig definition av vad äldreomsorg är, är ett välkommet förslag. Genom detta tydliggörs den människosyn som ska gälla för äldreomsorgen, om varje människas absoluta och okränkbara värde och om rätten att få bli sett och bemött med värdighet, med respekt för egna val.

Det säger Acko Ankarberg Johansson, kommunalråd i Jönköpings kommun och ordförande för kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska råd, med anledning av utredningen Värdigt liv i äldremosorgen som presenteras idag.

- Utredningen ger bra underlag och riktlinjer för de värderingar och de förhållningssätt som bör och ska gälla i den dagliga verksamheten för att kvaliteten ska utvecklas och en värdig äldreomsorg skall kunna garanteras och tilliten till äldreomsorgen öka., säger Acko Ankarberg Johansson och fortsätter:

- Värdegrunden handlar om ett värdigt liv som betonar den personliga integriteten, möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande, anpassning efter den enskilda individen, liksom delaktighet i beslut och insatser och förstås ett gott bemötande av den äldre och närstående. Dessutom innebär det rätten till trygghet och meningsfullhet. Genom denna definition blir äldreomsorgens uppgift mer att organisera vardagen för dem som behöver hjälp med det, istället för att inrikta sig på vård - att vara äldre är i ju sig ingen sjukdom.

- Utredningens förslag är en bra utgångspunkt för att i samtliga landets kommuner, med värdegrunden som bas, kunna utarbeta tydliga och lättförståliga riktlinjer för en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Helt klart behövs en tydlig värdegrund som gäller för alla, som följs upp och vars resultat kan bedömas - inte av myndigheter och specialister - utan av vanliga människor.

För mer information:
Acko Ankarberg Johansson
Kommunalråd Jönköping
Telefon: 070-556 55 26

Catrin Rising
Pressekreterare
076-527 25 02

 

 

Ämnen

  • Politik