Pressmeddelande -

Välkommen översyn av elevhälsovården

– Idag finns det inget samlat ansvar för elevhälsovården i Göteborg. Det gör att kvaliteten och innehållet ser väldigt olika ut runt om i staden. För att se till att våra elever får den hjälp och det stöd de behöver har vi efterlyst ett samlat grepp om elevhälsan. Det är glädjande att samtliga partier i kommunstyrelsen instämmer i detta behov och stödjer vårt krav på en översyn av elevhälsans organisation och arbetsformer. Det säger Carina Liljesand, kristdemokratiskt kommunalråd, med anledning av kommunstyrelsens beslut att ställa sig bakom ett kristdemokratiskt förslag om en översyn av stadens elevhälsa. – Som det ser ut idag ligger ansvaret för skolläkares och skolsköterskors insatser under kommunens Skolhälsovårdsenhet, medan Västra Götalandsregionen samt enskilda stadsdelsnämnder och skolenheter delar på ansvaret för skolpsykologer och kuratorer. Det är tydligt att detta inte är en optimal lösning. För att kunna bedriva elevhälsovård med kvalitet behövs en organisation och samordning som stödjer skolornas elevhälsoteam så att de kan arbeta hälsofrämjande, förebyggande samt utreda elever med särskilda behov, säger Carina Liljesand. För mer information: Carina Liljesand (kd) Kommunalråd tel. 031-61 28 01 mobil. 070-761 28 01 Blogg: carinaliljesand.blogspot..com Hemsida: www. goteborg.kristdemokraterna.se Bilder: http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/BilderOchLogotyper/Fotografier.aspx?writer=carinaliljesand Ulrika Marcelind (kd) Politisk sekreterare & Pressansvarig tel. 031-61 28 05 mobil. 0707-64 28 05

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Göteborg