Pressmeddelande -

Var går politikens gränser?

- Allt är inte politik och allt ska inte vara politik. Kanske verkar det alltför självklart för att behöva upprepas, som något de flesta skulle hålla med om. Men så är det inte. Tvärtom har svensk politik under lång tid präglats av motsatsen – att allt är politik.


Det säger Stefan Attefall, Kristdemokraternas gruppledare, och Jakob Forssmed, statssekreterare vid statsrådsberedningen, i samband med ett presseminarium där en proposition om politikens gränser presenterades. Propositionen ska behandlas på partiets riksting i början av juli.


- Med ett sådant synsätt finns inga gränser för vad politiker kan blanda sig i. Ingen fråga blir för liten, eller för stor, för politiska beslut. Utan en gräns för politiken, blir varje aspekt av livet ett problem som kan lösas med mer lagstiftning, fler regler och höjda skatter, säger Jakob Forssmed.


- Konsekvenserna av ett sådant handlande blir omedelbara. Människors ekonomiska marginaler krymper. Utrymmet att bestämma hur vi vill leva våra liv minskar. Vårt eget ansvarstagande urholkas. Engagemang släcks. Initiativ dödas. De stora livsfrågorna förminskas, fortsätter Stefan Attefall.


- Om politiken alltid ska detaljreglera och ägna sig åt frågor som andra bättre skulle kunna lösa, kommer det aldrig att finnas tillräckligt med tid och energi att ägna åt de problem som vi måste lösa tillsammans. Välviljans våta filt gör att politiker ägnar tid år fel saker och det får konsekvenser.


- Vi menar inte att politiken alltid är onödig eller klåfingrig, inom vissa områden krävs det regleringar. Men politiken borde även inom dessa områden kunna erbjuda mycket större frihet för personer inom de givna ramarna. Det handlar bland annat om de gånger då människor som kommer till Sverige för att söka sig ett bättre liv. EU-medborgare kan idag, under en period, komma till Sverige och söka ett arbete här. Vi menar att denna rätt borde utökas till att omfatta alla.


- Ett annat exempel är frihetsreformer inom till exempel äldreomsorgen. Införandet av LOV – lagen om valfrihetssystem, möjliggör att äldre idag kan välja vem som ska utföra omsorgen i hemmet. Men det är upp till varje kommun att bestämma om denna valfrihet ska gälla. Vi har i propositionen lagt ett förslag som innebär att valfriheten utökas till att gälla alla kommuner, oavsett styre.


- Tvångsdelad föräldraförsäkring är något som vi som kristdemokrater säger nej till. Hur familjer ska leva sina liv är inget som politiker ska bestämma över, och vi ska framförallt inte reglera hur många dagar mamma eller pappa ska vara hemma med sina barn. Föräldrarna är myndiga nog att avgöra detta själva. Här ska politiken backa helt.


- Men vi måste även erkänna att det finns områden där politiken idag har misslyckats. Där politiken borde ta ett eller flera steg fram. Det handlar främst om områden där problemen är gränsöverskridande så som klimatförändringar, fattigdomsbekämpning och finansmarknaden, där det krävs att vi arbetar tillsammans för att nå resultat och där politiska institutioner spelar en viktig roll. Politiken har gränser, men de är inte bundna till geografiska eller kulturella gränser.
Här kan du läsa propositionen i sin helhet: http://www.kristdemokraterna.se/Rapporter/Politikensgranserkapitel1
För mer information:


Stefan Attefall
Riksdagsledamot och gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen.
Telefon: 070-623 96 57


Caroline Nilsson
Pressekreterare till Stefan Attefall
Telefon: 076-527 25 23


Miriam Arrebäck
Pressekreterare Kristdemokraterna
Telefon: 076-527 25 02

Ämnen

  • Politik