Pressmeddelande -

Vi behöver en Marshallplan för klimatet

- Den senaste månaden har många hundra miljarder dollar avsatts för att lösa finanskrisen. Men för att ta itu med klimat- och ekosystemkriserna saknas samma politiska vilja. En Marshallplan för klimatet skulle både stimulera bådeekonomin och miljön.
Det säger Europaparlamentariker Anders Wijkman (kd) i samband med att han på tisdagenär värd för en stor konferens i Europaparlamentet på temat global klimaträttivsa.
- Den globala ekonomin står högt på den politiska agendan. Samtidigt ser vi minskad vilja att leva upp till miljö- och klimatmål. Finanskrisen ses som ett hot mot klimatarbetet. Men om vi inte tar itu med kriserna gemensamt riskerarvi att misslyckas med dem båda. I en sådan situation kommer utvecklingsländer drabbas värst av alla. Vi vill med konferensen i Europaparlamentet skicka en signal till världens regeringar att vi behöver motsvarande "räddningspaket" för klimat- och ekosystemkriserna, menar Anders Wijkman och fortsätter:
- Om en månad träffas världens miljöministrar i Poznan, Polen, för att lägga grunderna för ett nytt globalt klimatavtal. Då måste vi i de rika länderna vara beredda att betala för klimatåtgärder i utvecklingsländer - både vad gäller tekniköverföring och anpassning. Om vi inte erkänner vårt historiska ansvar för klimatförändringarna och presenterar en "Marshallplan" för klimatet kommer förhandlingarna att misslyckas stort.
Konferensen i Europaparlamentet arrangerasav EcoSocial Forum Europe och det välkända Potsdam-institutet för klimatforskning. Sex parlamentariker är värdar, däribland Anders Wijkman, som också är initiativtagare till konferensen. Bland talarna finns Lord Nicholas Stern och Ashok Koshla, nybliven President för IUCN (världsunionen för bevarande av natur och biologisk mångfald) och Ordförande i Romklubben.För mer information, se www.global-contract.eu.
För mer information, kontakta Anders Wijkman Europaparlementariker (kd) telefon: 0706-301052
Marlene Grundström, politisk handläggare +32-485841991
Catrin Rising pressekreterare 076-527 25 02

Ämnen

  • Politik