Gå direkt till innehåll
Stockholms stads trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD). Foto: William Persson
Stockholms stads trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD). Foto: William Persson

Pressmeddelande -

10 mnkr fördelas för god psykisk hälsa och suicidprevention

Under tisdagen beslutade äldrenämnden om fördelningen av årets statliga stimulansmedel för god psykisk hälsa och suicidprevention. – I spåren av pandemin är det viktigt att vi tar problemen med psykisk ohälsa bland äldre på allvar och att rätt insatser får stöd, säger äldreborgarrådet Erik Slottner (KD).

I Stockholms stad genomförs fördelningen först efter att stadsdelarna själva fått inkomma med förslag på insatser som äldreförvaltningen sedan bedömer utifrån fastställda kriterier. Syftet med modellen är att stimulera till nya och kreativa idéer. I Stockholm kan stadsdelsförvaltningarna också välja att samverka med eller involvera privata utförare.

Vi har sett utifrån flera andra projekt att kreativiteten ökar när stadsdelarna själva får vara med och ge förslag på vad pengarna ska gå till. De känner de äldres behov bäst, och vet vad de själva behöver. För att värna valfriheten i Stockholm menar jag att det också är viktigt att privata utförare får en möjlighet att involveras, fortsätter Erik Slottner (KD).

Ute i stadsdelarna kommer medlen exempelvis användas till samtalsgrupper inom de förebyggande verksamheterna, utbildningar, föreläsningar och workshops, samverkan mellan öppna träffpunkter och socialpsykiatrin och till att utveckla samverkan med regionen. Medlen kommer också gå till stadsövergripande aktiviteter som samordnas av äldreförvaltningen. Bland annat till implementeringen av stadens handlingsplan för suicidprevention inom äldreomsorgen och annan kompetensutveckling på området både för kommunala och privata utförare, däribland digitala föreläsningar om vård och behandling av de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden hos äldre.

Som äldreborgarråd är jag självfallet bekymrad över att äldre, och i synnerhet äldre män är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Efter pandemins långa isolering är det extra viktigt att vi kraftsamlar på flera plan i staden och jobbar med såväl centrala utbildningar och lokala insatser ute i stadsdelarna. Vi måste sänka trösklarna till hjälp och ibland också arbeta riktat mot särskilda riskgrupper. I projektet ”Hjärnkoll” samarbetar stadsdlarna Enskede-Årsta-Vantör och Kungsholmen med att nå specifikt äldre män som är särskilt överrepresenterade i suicidstatistiken. Ingen äldre ska behöva gå bort i förtid till följd av suicid, avslutar Erik Slottner (KD).

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Frida Bramstedt

Frida Bramstedt

Presskontakt Pressekreterare Stockholms stad 076-122 99 07

Relaterat innehåll

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus är Nike Örbrink.

Följ Nike Örbrink i sociala medier:

Instagram: @nikeorbrink

Följ KD Stockholm i sociala medier:

Facebook: @kdstockholm
Instagram: @kdstockholm

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm
Sverige