Gå direkt till innehåll
Stockholms äldre är rädda för att gå ut på kvällen

Pressmeddelande -

Stockholms äldre är rädda för att gå ut på kvällen

Idag presenterades Stockholms stads årliga trygghetsmätning. Nytt för i år är att otryggheten bland gruppen 80 år och äldre har undersökts. – Att äldre inte vågar gå ut på kvällen bekymrar mig verkligen, säger äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD).

Idag presenterades Stockholms stads årliga trygghetsmätning.

– Vi tyckte att det var viktigt att särskilt undersöka äldres trygghet. Eftersom mätningar i åldersgruppen inte gjorts förut har vi inget resultat från tidigare år att jämföra med, men vi kommer göra denna mätning i fortsättningen så att resultaten ska bli jämförbara framöver. Det vi idag kan jämföra med är andra åldersgrupper.

Mätningen visar tydligt att äldre i större utsträckning än yngre oroar sig för att vistas ute på kvällarna.

– I mätningen ser vi tydligt att äldre i större utsträckning än yngre avstår från att vistas ute under vissa tider på dygnet, framförallt på kvällen. Mest otrygga kvällstid känner sig de äldre i stadsdelarna Skärholmen, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. I Skärholmen känner sig 30 % mycket otrygga. I Rinkeby-Kista och Spånga Tensta rör det sig om 24 % respektive 22 %. I hela staden avstår varannan äldre som är orolig för att utsättas för brott helt från att gå ut vissa tider på dygnet.

Mätningen visar också tydligt att äldre är extra försiktiga och vaksamma över sina boenden samt värdeföremål och kontanter samt undviker att lämna sitt hem obevakat en längre tid.

– I mätningen ser vi att äldre i större uträckning än yngre iakttar försiktighet med värdesaker. Det framgår även av resultaten att drygt var tredje äldre inte lämnar sin bostad obevakad en längre period. Den nya, breddade trygghetsmätningen utgör ett viktigt material i det framtida arbetet med såväl äldre- som trygghetsfrågor. Äldreperspektivet glöms allt för ofta bort. Med nya mätmetoder och fokus på äldre kan vi arbeta mer riktat mot just denna grupp för att öka tryggheten för samtliga i Stockholm, avslutar Erik Slottner. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


För mer information kontakta:

Maria Tiger Bodlund (pressekreterare), Tel.: +46 76 12 29 914, E-post: maria.tiger.bodlund@stockholm.se

Presskontakt

Maria Tiger Bodlund

Maria Tiger Bodlund

Presskontakt Pressekreterare 076 122 99 14