Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hurra! Äntligen bullerplank utmed Nynäsvägen!

Idag fattade kommunstyrelsen genomförandebeslutet i frågan om bullerskydd utmed Nynäsvägen. Det bullerskydd som sätts upp beräknas reducera bullret så pass effektivt att det stora flertalet bostäder får en acceptabel ljudnivå inomhus. Genomförandet beräknas kosta 150 miljoner och omfattar också arbete med gång- och cykeltunneln under Nynäsvägen (vid Stora Gungans väg) samt belysningsåtgärder på lokalgatorna längs med Nynäsvägen.

-          

– Frågan om bullerplank vid Nynäsvägen har verkligen varit en riktig långbänk. Som boende i området har jag länge kämpat för att bullerdämpande åtgärder skulle komma till stånd. Den boendemiljö som hittills erbjudits har inte varit acceptabel. Jag hälsar därför med största tillfredsställelse vårt alliansbeslut som innebär att Enskedebornas långa väntan på en tystare miljö definitivt närmar sig sitt slut. Jag ser fram emot att bullerplanket ska få önskad effekt och ge den tystare miljö som varit så efterlängtad, så att de boende nu kommer att kunna öppna fönstren och ha glädje av sin utomhusmiljö, säger biträdande borgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

 

För mer information, se www.stockholm.se/nynasvagen
Markus Nyman, borgarrådssekreterare (KD), 076 12 29911
markus.nyman@stockholm.se

Ämnen

Regioner


För mer information kontakta:

Maria Tiger Bodlund (pressekreterare), Tel.: +46 76 12 29 914, E-post: maria.tiger.bodlund@stockholm.se

Presskontakt

Maria Tiger Bodlund

Maria Tiger Bodlund

Presskontakt Pressekreterare 076 122 99 14