Gå direkt till innehåll
Prova på Graffiti för 13-18 åringar är en av alla sommarlovsaktiviteter som Kulturhuset Barbacka erbjuder och det finns fortfarande platser kvar att anmäla sig. Anmälan görs till Lov@kristianstad.se
Prova på Graffiti för 13-18 åringar är en av alla sommarlovsaktiviteter som Kulturhuset Barbacka erbjuder och det finns fortfarande platser kvar att anmäla sig. Anmälan görs till Lov@kristianstad.se

Pressmeddelande -

En skapande sommar med Kulturhuset Barbacka

Som en del av Lov i Kristianstads satsning på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-18 år  arrangerar Kulturhuset Barbacka i år flera olika aktiviteter. 

  • Funkiskultur  Dansa & Måla för barn och unga med funktionsvariationer
  • Gatukonst/Graffiti  Prova på Graffiti med Limpo och Alejandra Pizarro
  • Kulturfest på turné – med DansDrama och Stafflimåleri

6 och 13 augusti gästas dessutom Arenafredag av Kulturhuset Barbackas danspedagoger, där de håller i en dans-prova-på-aktivitet. Arenafredag pågår hela sommaren med massor av olika aktiviteter varje fredag.

Barnperspektivet i centrum
I utformandet av sommarlovsaktiviteterna har vi implementerat barnperspektivet genom att bland annat utgå från önskningar som framkommit via en enkätundersökning som gjordes bland elever i grund- och gymnasieskolan i början av 2021. Områdena skapa, bild, dans och teater hamnade alla på önskelistan.

- För oss har det varit självklart att ta avstamp i vad barn och unga vill göra med sitt sommarlov, inte gissa oss till det. Deras egna tankar och röster är jätteviktiga för oss! Vi har också strävat efter att nå ut till grupper som tidigare varit underrepresenterade och har lagt stor vikt vid att planera aktiviteterna så att de kompletterar det övriga utbudet av sommarlovsaktiviteter i kommunen, både geografiskt och tidsmässigt, säger Ilona Geiger, kulturproducent för Kulturhuset Barbackas sommarlovsaktiviteter.

Med sommarlovsaktiviteterna vill vi bidra till att: 

- lyfta vikten av att barn och ungas perspektiv synliggörs och tas tillvara
- uppmuntra till att barn och unga får ta plats i det offentliga rummet
- aktivera frågan om att barn och unga enligt lag, dvs Barnkonventionen, men också via regeringsuppdrag till statliga myndigheter, ska ha möjlighet att påverka vår gemensamma livsmiljö
- möjliggöra att nya relationer skapas mellan människor, organisationer och platser.

  • Funkiskultur: dansa och måla på Barbacka

Kulturhuset Barbacka håller den 5 juli i två Dansa & Måla-workshops för barn och unga med funktionsvariationer. Ett tillfälle är för barn 6-12 år och ett för ungdomar 13-18 år. Här får deltagarna möjlighet att i en lekfull upplevelse möta dans och färg på ett nytt sätt. Läs mer om aktiviteten.

  • Gatukonst/Graffiti med Limpo och Alejandra Pizarro

Under vecka 28-29 erbjuds workshops där du kan prova på graffiti. Aktiviteten är för ungdomar 13-18 år och sker på fyra olika platser i Kristianstad: Österäng, Gamlegården, Centrum och Charlottesborg. Deltagarna får lära sig grunderna inom konstformen och har chansen att anmäla sig till en längre fördjupningsworkshop i graffiti, i slutet av andra veckan.

Konstverken som skapas under workshoparna kommer också att visas upp i en utställning i Kristianstad City som pågår 21 juli-31 augusti. Läs mer om aktiviteten.

  • Kulturfest med DansDrama och Stafflimåleri

Vecka 30-31 besöker Kulturhuset Barbackas kulturfest fyra olika områden i Kristianstad. Festen stannar i två dagar på varje plats, och dyker upp i Tollarp, Degeberga, Gamlegården och Arkelstorp. Varje dag erbjuds två tillfällen att delta i DansDrama och Stafflimåleri. DAG 1 riktar sig till 6-12 år och DAG 2 riktar sig till 13-18 år.

I DansDrama får du utforska konstformerna tillsammans med teater- och en danspedag. Vad är likheterna och vad är skillnaderna? I aktiviteten Stafflimåleri leker vi oss fram till hur olika färger och former blir till. Två konstpedagoger finns på plats för att hjälpa dig med tips och tricks. Läs mer om aktiviteten.

LOV I i Kristianstad 

Lov i Kristianstads satsning på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter syftar till att möjliggöra att barn och unga mellan 6-18 år ska kunna delta i meningsfulla fritidsaktiviteter på lika villkor, oberoende av socioekonomiska förutsättningar. De statliga sommarlovspengarna är avsedda för åldrarna 6-15 år. För att programmet även ska kunna riktas till ungdomar 16-18 år har Kristianstads kommun avsatt medel i 2021 års budget. 

För sjätte året i rad erbjuds ett varierande aktivitetsprogram, där nytt för i år är att barn och unga själva har fått påverka programmet genom att önska aktiviteter. Kulturhuset Barbacka är en av 17 kommunala och föreningsdrivna verksamheter som står bakom det gedigna utbudet. 

Smittsäkert och ansvarsfullt

Alla aktiviteter anordnas på ett smittsäkert sätt och följer rådande riktlinjer och rekommendationer. Riskbedömningar och anpassningar har gjorts inför aktiviteterna. Vi håller avstånd i största möjliga mån och delar upp i mindre grupper vid behov. Tvål, vatten, handsprit och toaletter finns på plats. 

Kontakt

Ilona Geiger, kulturproducent för sommarlovsaktiviteterna
Mejl: lov@kristianstad.se
Telefon: 0734-69 80 69

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen 85 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 7 miljarder kronor varje år.

Presskontakt

Louise Jennfors

Louise Jennfors

Presskontakt Kulturhuset Barbacka Kommunikatör 0733-13 56 45

Relaterat innehåll

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun har över 7 000 medarbetare som varje dag gör skillnad i människors vardag. Här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

Kristianstads kommun
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad