Gå direkt till innehåll
Totalt 36 förslag från 17 företag har kommit in för de fyra kvarter som ska byggas vid Täppetleden.
Totalt 36 förslag från 17 företag har kommit in för de fyra kvarter som ska byggas vid Täppetleden.

Pressmeddelande -

Fortsatt stort intresse för att bygga i Åhus

Byggföretag visar ett fortsatt stort intresse för att bygga i Åhus. När tiden gick ut för byggföretagen att lämna in förslag för fyra kvarter vid Täppetleden, hade det kommit in totalt 36 förslag från 17 olika företag. Bostäderna planeras stå klara i slutet av 2022.

- Det är glädjande att det fortfarande är så stort intresse för att bygga i vår kommun. Vi fortsätter att överträffa de mål vi har satt upp. De senaste fyra åren har vi i genomsnitt beviljat 550 startbesked per år, jämfört med de 130 vi i genomsnitt beviljade mellan 2010 till 2015. Positivt är också att det finns ett fortsatt stort intresse från byggföretagens sida även om vi inte kan förvänta oss att byggandet fortsätter i riktigt samma höga takt framöver, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.

Området som har markanvisats i Åhus ligger mellan Täppetleden och Vannebergavägen, med infart via Grobladsvägen. Bostäderna kan vara både radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus i ett eller två plan. Områdets bostäder och boendemiljöer ska vara av hög kvalitet och spegla kommunens befolkningssammansättning. Bostäderna kan vara både hyres- och bostadsrätter i olika storlekar. De mervärden som skapas i det nya bostadsområdet får också gärna knyta an till Åhus och dess kulturhistoria.

För kommunens del börjar nu arbetet med att välja ut de förslag som bäst överensstämmer med visionen för området. Arbetet kommer att ta ett antal veckor eftersom intresset varit större än förväntat.

De tilldelade förslagen kommer att publiceras på kristianstad.se när beslut är fattade. Detta blir under senvåren 2020.

Mer information

Kontakta Pierre Månsson (L), kommunalråd, på telefon 044-13 64 13, eller Marieth Johansson, projektledare på mark- och exploateringsenheten, på telefon 044-13 40 89.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen 85 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 7 miljarder kronor varje år.

Presskontakt

Eva Mårtensson

Eva Mårtensson

Presskontakt Kommunledning, politik Kommunikationsansvarig kommunledning 0733-13 57 10

Relaterat innehåll

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun har över 7 000 medarbetare som varje dag gör skillnad i människors vardag. Här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

Kristianstads kommun
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad