Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Handelsområde utreds vidare

Stadsbyggnadskontoret har gått igenom alla de synpunkter som kommit in på detaljplanen för området Hammar i östra Kristianstad. Efter genomgången anser Stadsbyggnadskontoret att det behövs kompletterande utredningar vilket leder till en att planförslaget kommer att revideras. Det som föreslås utredas vidare är alternativa trafiklösningar, dagvattenhanteringen och konsekvenserna för handeln.

I slutet av 2012 var förslaget till ny detaljplan för området Hammar ute på remiss. I området finns planer på ett nytt handelsområde, bostadsområde och en ny infartsled till staden.

53 yttranden kom in både från privatpersoner och organisationer som Länsstyrelsen i Skåne och Skånetrafiken. Flest yttranden rör trafiklösningarna och de konsekvenser ett nytt handelsområde får på handeln i centrum. Synpunkter har även kommit på att inte dra om busslinjerna utan låta de ligga kvar på Blekingevägen.

- När vi nu gått igenom alla synpunkter anser vi att vi måste komplettera vissa frågor och revidera förslaget till detaljplan, säger Marie Nilsson som är planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret. Vi behöver komplettera de utredningar som finns för trafiken, dagvattnet och handelskonsekvensbeskrivningen.

Byggnadsnämnden ska vid sitt möte den 2 maj ta ställning till Stadsbyggnadskontorets förslag. Utredningarna kompletteras och ett omarbetat förslag till detaljplan tas fram under sommaren. Till hösten ska ett nytt planförslag vara framme och berörda sakägare, föreningar och remissinstanser får då möjlighet att yttra sig igen.

För mer information kontakta:

Margareta Lannér Hagentoft, planchef Kristianstads kommun, 044-13 56 83 Marie Nilsson, planarkitekt, Kristianstads kommun,
marie.nilsson-shehata@kristianstad.se 044-13 55 01

Läs mer:
Detaljplanen för Hammar

Ämnen

Regioner


Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen 86 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 7 miljarder kronor varje år.

Presskontakt

Pia Mastenstrand

Pia Mastenstrand

Presskontakt Kommunledning, allmänna frågor Kommunikationschef 0733-13 57 06
Eva Mårtensson

Eva Mårtensson

Presskontakt Kommunledning, politik Kommunikationsansvarig kommunledning 0733-13 57 10
Malin Bergkvist

Malin Bergkvist

Presskontakt Allmänna frågor, val 2022 Kommunikationsstrateg 0738-53 21 00
Henrik Wester

Henrik Wester

Presskontakt Tekniska förvaltningen (C4 Teknik) Informatör 0738-53 23 70
Jenny Hall

Jenny Hall

Presskontakt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikatör 0733-13 53 47
Ulrica Capion

Ulrica Capion

Presskontakt Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunikationsansvarig 044-13 65 66
Annika Bergh

Annika Bergh

Presskontakt Omsorgsförvaltningen Kommunikatör 072-467 86 45
Kristina Jungbeck

Kristina Jungbeck

Presskontakt Kultur- och fritidsförvaltningen Informationsansvarig 0733-13 53 13
Therese Kampf

Therese Kampf

Presskontakt Biblioteken i Kristianstad Kommunikatör 0734-69 86 79
Louise Jennfors

Louise Jennfors

Presskontakt Kulturhuset Barbacka Kommunikatör 0733-13 56 45
Åsa Pearce

Åsa Pearce

Presskontakt Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Informationsansvarig 0733-13 64 62
Ida Abrahamsson

Ida Abrahamsson

Presskontakt Skåne Nordost Utvecklingsledare 072-885 78 98 Skåne Nordost

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun har över 7 000 medarbetare som varje dag gör skillnad i människors vardag. Här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

Kristianstads kommun
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad