Gå direkt till innehåll
 Skriv- och teaterpedagog Charlotta Copcutt och skådespelare Danjin Malinovic möter elever i årskurs 9 digitalt.
Skriv- och teaterpedagog Charlotta Copcutt och skådespelare Danjin Malinovic möter elever i årskurs 9 digitalt.

Pressmeddelande -

Kulturnyckeln fortsätter berika barn och ungas skolvardag

När coronapandemin blev ett faktum i våras var arbetet med kommande läsårs Kulturnyckelprogram i sitt slutskede. Nästan alla kontrakt för föreställningar och pedagogiska program till barn inom förskolan och grundskolan var klara. Trots det osäkra läget togs ganska snabbt beslutet att inte ställa in, utan arbeta vidare med fokus på anpassningar och förändringar där så var möjligt.

- Det har varit en utmanande process att corona-anpassa program som ofta består av möten mellan pedagoger och elever samt transporter till och från olika platser och skolor. Men vi har lyckats hitta bra lösningar som exempelvis digitaliserade program, minskat publikantal på föreställningar och byte till luftigare lokaler, säger kulturnyckelsamordnare Karin Haskå.

Just denna och kommande vecka är många program igång parallellt, inte minst på Kulturhuset Barbacka. I en lokal pågår teaterworkshop för årskurs 3, i en annan framförs dansföreställning för årskurs 1, och i ett tredje mindre rum sänds digitala livesamtal med årskurs 9. Samtidigt är både danspedagoger och bildpedagoger ute på besök i olika skolor.

Från teatersalong och workshop till digitala lösningar
Ett av de program som påverkats mycket av coronapandemin är Danjin Malinovics självbiografiska föreställning Var är mitt hem? för årskurs 9. Det är en självbiografisk historia om lycka, krig, flykt och hopp. Planen var en teaterföreställning på Kristianstads teater för 200 elever åt gången, och därefter diskussioner och workshop i självbiografiskt skrivande. Resultatet blev istället ett helt digitalt program, där föreställningen har filmats i förväg och på fasta tider visas i respektive klassrum, varifrån klassen sedan kopplar upp sig via Google Meet i ett efterföljande livesamtal. Skrivarworkshopen har bytts ut mot en framtagen lärarhandledning som klasserna kan arbeta vidare med på egen hand. Tack vare dessa anpassningar har vi kunnat säkra ett program som 630 elever kommer att få ta del av under vecka 36-40.

Var är mitt hem? för årskurs 9 är en stark skildring om flykt, hopp och saknad som öppnar upp för både frågor och reflektioner om elevernas egen historia. I det digitala eftersamtalet möter eleverna skådespelaren Danjin Malinovic och skriv- och teaterpedagogen Charlotta Copcutt, där de får samtala med Danjin om hans historia och arbetet med föreställningen. Charlotta tipsar om skrivövningar och guidar eleverna i att skriva självbiografiskt, texter som också kan skickas in för respons av Danjin och Charlotta.

- Vi ser ett stort värde i att eleverna får gott om tid att ställa frågor om föreställningen och prata om tankar som väckts hos dem. Vi hoppas att den bidrar till att eleverna blir stärkta i att deras egna liv och berättelser också är viktiga, säger Erika Lundvall, kulturproducent på Kulturhuset Barbacka.

Kulturnyckeln – upplevelse, eget skapande och kompetensutveckling
Kulturnyckeln är Kristianstads kommuns kulturgaranti, och en permanent verksamhet, som erbjuder alla barn och elever i förskola och grundskola möjlighet att gratis få möta professionellt producerad kultur i olika former. Den omfattar såväl den kommunala förskolan/skolan som kooperativ och friskolor.

Genom Kulturnyckeln får olika årskurser, från 3 år i förskolan till årskurs 9, möta olika former av kultur, dels genom en upplevelse via exempelvis en föreställning, men också genom eget skapande där de själva är delaktiga. Dessutom erbjuds kompetensutveckling till pedagoger, för att stärka och göra kultur mer närvarande i undervisningen.

- Kulturnyckeln är en fantastisk styrka för Kristianstads kommun. Vi når årligen över 10 000 barn och elever och har möjlighet att ge dem något som de kanske inte skulle få uppleva annars. För många barn blir det första mötet med professionellt producerad kultur, säger kultursamordnare Karin Haskå.

Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar gemensamt för Kulturnyckeln och har ett nära samarbete mellan de kommunala och regionala kulturaktörerna såsom Kulturhuset Barbacka, biblioteken, musikskolan, Skolbibliotekscentralen/utvecklingsavdelningen BUF, Regionmuseet, Kristianstad konsthall och UNGA Musik i Syd.

Läs mer och bläddra digitalt i Kulturnyckelns program
https://www.kristianstad.se/kulturnyckeln/


Kontakt
Karin Haskå
Kultursamordnare Kulturnyckeln
E-post: karin.haska@kristianstad.se
Telefon: 044-13 64 76, 0733-13 64 76

För kontakt med Danjin Malinovic eller Charlotta Copcutt, hör av dig till kulturproducent Erika Lundvall
E-post: erika.lundvall@kristianstad.se
Telefon: 044-13 56 57, 0733-13 56 57

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen 85 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 7 miljarder kronor varje år.

Presskontakt

Louise Jennfors

Louise Jennfors

Presskontakt Kulturhuset Barbacka Kommunikatör 0733-13 56 45

Relaterat material

Relaterade nyheter

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun har över 7 000 medarbetare som varje dag gör skillnad i människors vardag. Här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

Kristianstads kommun
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad