Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mark Levengood sprider Samspel i Kristianstad

Nära 500 medarbetare inom olika verksamheter i Kristianstads kommun har utvecklat sin samsyn och sitt samarbete inom EU-projektet SAMspelet. På fredag ska några av dem med Mark Levengoods hjälp dela med sig av sina erfarenheter vid en konferens på Krinova.

Med stöd från Europeiska socialfonden har medarbetare inom fem av kommunens förvaltningar under två år arbetat med sin värdegrund och fördjupat sitt samarbete. Med hjälp av en metod som kallas visuell dialog har arbetskamrater reflekterat utifrån problemställningar på arbetsplatsen och försökt göra arbetsplatsen bättre både för kunderna eller brukarna och för medarbetarna själva.

– Alla har varit involverade för att kunna skapa bästa möjliga samsyn, säger Boel Stéen, HR-strateg på kommunledningskontoret.

Projektet har varit så lyckat att kommunen vill arbeta vidare med metoden även efter att bidraget från Europeiska socialfonden är slut.

– Vi har utbildat licensierade samtalsledare som kan fortsätta jobba med SAMspelet på fler arbetsplatser, säger Boel Stéen.

Vid en konferens på fredag, 7 februari kl. 8.30 – 12.30, på Krinova ska resultat av SAMspelsarbetet spridas till i första hand politiker, chefer och medarbetare i kommunen och de kommunala bolagen men också till deltagare från andra inbjudna organisationer.

Vid konferensen fungerar Mark Levengood som moderator och håller själv en av föreläsningarna.

– Konferensen har till syfte att inspirera och diskutera hur vi ska gå vidare efter projektet, säger Boel Stéen.

Representanter för medierna är välkomna att närvara vid konferensen.

För mer information:
Boel Stéen, HR-strateg, Kristianstads kommun, tel. 0733-135687
Pia Hallqvist, processledare, Kristianstads kommun, tel. 0738-532637


Ämnen

Regioner


Kristianstad växer. I dag har kommunen 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill växa med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

Presskontakt

Pia Mastenstrand

Pia Mastenstrand

Presskontakt Allmänna frågor, covid-19 Kommunikationschef 0733-13 57 06
Eva Mårtensson

Eva Mårtensson

Presskontakt Kommunledning, politik Kommunikationsansvarig kommunledning 0733-13 57 10
Malin Bergkvist

Malin Bergkvist

Presskontakt Allmänna frågor Kommunikationsstrateg 0738-53 21 00
Henrik Wester

Henrik Wester

Presskontakt Tekniska förvaltningen (C4 Teknik) Informatör 0738-53 23 70
Jenny Hall

Jenny Hall

Presskontakt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikatör 0733-13 53 47
Ulrica Capion

Ulrica Capion

Presskontakt Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunikationsansvarig 044-13 65 66
Annika Bergh

Annika Bergh

Presskontakt Omsorgsförvaltningen Informatör 0733-13 26 45
Kristina Jungbeck

Kristina Jungbeck

Presskontakt Kultur- och fritidsförvaltningen Informationsansvarig 0733-13 53 13
Louise Jennfors

Louise Jennfors

Presskontakt Kulturhuset Barbacka Kommunikatör 0733-13 56 45
Charlotta Vinberg Kronbäck

Charlotta Vinberg Kronbäck

Presskontakt Kristianstads bibliotek Kommunikatör 0733-13 56 45
Åsa Pearce

Åsa Pearce

Presskontakt Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Informationsansvarig 0733-13 64 62