Gå direkt till innehåll
Markaffärer klara kring Kristianstad C

Pressmeddelande -

Markaffärer klara kring Kristianstad C

Kristianstads kommun köper mark till busshållplatser söder om Centralstationen i Kristianstad. Kommunen ska också arrendera mark av Jernhusen AB norr om stationen för att bygga ett parkeringshus med omkring 200 P-platser.

Kristianstads kommun och Jernhusen AB har nu kommit överens om långsiktiga lösningar för Kristianstadslänken och Kristianstad C. Lösningarna innebär både markköp och långa arrenden.

- Det känns bra att vi nu har nått fram till en helhetslösning som blir hållbar för Kristianstadslänken och Kristianstad C under överskådlig tid, säger Patrik Möller, mark- och exploateringschef i Kristianstads kommun.

Just nu pågår bygget av busstrafikstråket Kristianstadslänken och ett samlat resecenter vid Kristianstads Centralstation. Målet är att underlätta de nära 25 000 kollektivtrafikresor som varje dag görs i Kristianstad. Med ett samlat resecentrum underlättas byten mellan buss och tåg. Kristianstadslänken finansieras av Trafikverket, Kristianstads kommun och Region Skåne och investeringen är beräknad till ca 150 miljoner kronor.

Nya trafiklösningar

De nya kollektivtrafiksatsningarna kräver nya trafiklösningar kring stationsområdet i Kristianstad. Det nya kommun- och regionhus som invigs 2014 med drygt 700 arbetsplatser innebär att fler människor rör sig i området och kommer resande med tåg och buss, men också att fler parkeringsplatser behövs i området.

Samverkan mellan stationsområdet och city ska bidra till att göra det mer attraktivt att resa kollektivt. Att Jernhusen och kommunen tillsammans utvecklar stationsområdet skapar fördelar för centrumkärnan i Kristianstad. När stads- och regionbussarna samordnas med tågen blir det enklare för resenärerna både att byta färdsätt och att promenera till centrum.

– Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med kommunen. Den lösning vi nu har kommit fram till kommer blir ett lyft för stationsområdet och för resenärerna. Nu kan både vi och kommunen gå vidare i planeringen för fortsatt utveckling av stationen i Kristianstad och området runt omkring, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen.

Köp och arrenden

Det avtal som Kristianstads kommun och Jernhusen AB nu har enats om innebär:

• Kristianstads kommun köper området närmast söder om stationsbyggnaden för 7,8 miljoner kronor inom ramen för Kristianstadslänksprojektet. Marken används till busshållplatser inom det nya resecentret. Om området i framtiden detaljplaneläggs för andra ändamål har Jernhusen rätt att köpa tillbaka marken.

• Området närmast norr om stationen, som ska användas bland annat som taxivändzon, arrenderas av kommunen för 100 000 kronor per år med en avtalstid på 25 år.

• Området norr om stationen som planerats för parkeringshus arrenderas av kommunen i 25 år för 300 000 kronor om året. Kommunen ska där bygga ett parkeringshus, som enligt skisser kan rymma mellan 200 och 250 parkeringsplatser. I P-huset ska bland annat Region Skånes och Kristianstads kommuns bilpool inrymmas. När arrendetiden går ut har Jernhusen möjlighet att köpa parkeringshuset. I anslutning till parkeringshuset kan Jernhusen komma att bygga handels- och kontorslokaler med bland annat en livsmedelsbutik.

• Området med markparkeringar norr om stationen arrenderas av kommunen under 15 år 700 000 kronor om året.

• Området längre norrut, som ska fungera som regleryta för bussarna, arrenderas under fem år för 139 000 kronor om året.

Det nya resecentret ska stå klart att invigas den 15 juni 2013. Bussarna kommer då att rulla norrut mot Centralstationen i den separata bussgatan som håller på att byggas längs järnvägen innanför Västra Boulevarden.

I slutet av 2013 väntas bygget av ett nytt parkeringshus komma igång norr om stationen.

För mer information;
Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen, tel. 0730-70 28 38
Patrik Möller, mark- och exploateringschef, Kristianstads kommun, 0733-13 57 10

Ämnen

Regioner

Kontakter

Pia Mastenstrand

Pia Mastenstrand

Presskontakt Kommunledning, allmänna frågor Kommunikationschef 0733-13 57 06
Eva Mårtensson

Eva Mårtensson

Presskontakt Kommunledning, politik Kommunikationsansvarig kommunledning 0733-13 57 10
Malin Bergkvist

Malin Bergkvist

Presskontakt Allmänna frågor Kommunikationsstrateg 0738-53 21 00
Henrik Wester

Henrik Wester

Presskontakt Tekniska förvaltningen (C4 Teknik) Informatör 0738-53 23 70
Ulrica Capion

Ulrica Capion

Presskontakt Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunikationsansvarig 044-13 65 66
Annika Bergh

Annika Bergh

Presskontakt Omsorgsförvaltningen Kommunikatör 072-467 86 45
Mejra Ferhatbegovic

Mejra Ferhatbegovic

Presskontakt Arbete och välfärdsförvaltningen (Socialförvaltningen) Kommunikatör 072-885 81 00
Kristina Jungbeck

Kristina Jungbeck

Presskontakt Kultur- och fritidsförvaltningen Informationsansvarig 0733-13 53 13
Therese Kampf

Therese Kampf

Presskontakt Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikatör 0734-69 86 79
Louise Jennfors

Louise Jennfors

Presskontakt Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikatör 0733-13 56 45
Åsa Pearce

Åsa Pearce

Presskontakt Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Informationsansvarig 0733-13 64 62
Ida Abrahamsson

Ida Abrahamsson

Presskontakt Skåne Nordost Utvecklingsledare 072-885 78 98 Skåne Nordost
Zara Broström

Zara Broström

Presskontakt Kommunikatör Utveckling och hållbarhet 044-13 49 16

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun har över 7 000 medarbetare som varje dag gör skillnad i människors vardag. Här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

Kristianstads kommun
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad