Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Möte om nya handelsområdet i Hammar

Måndagen den 26 november hålls ett samrådsmöte om planerna på att bygga ett handelsområde i Hammar i Kristianstad. Mötet är kl 18.30 på Yllan i Kristianstad. Representanter från kommunen är på plats för att svara på allmänhetens frågor.

Kristianstads kommun har tagit fram ett förslag till en detaljplan för området Hammar. Enligt förslaget ska det byggas ett nytt handelsområde med shopping och volymhandel i Hammar. Dessutom föreslås ett större bostadsområde med park som länkar samman stadsdelen med handelsområdet. En ny infartsled byggs mellan trafikplats Hammar och korsningen Blekingevägen/Gustaf Hellströms väg.

Detaljplanen är ute på samråd och allmänheten har fram till den 3 december att lämna synpunkter.

Läs mer om detaljplanen för Hammar

För mer information kontakta:
Marie Nilsson Shehata, planarkitekt, 044-13 55 01

 

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Kontakter

Pia Mastenstrand

Pia Mastenstrand

Presskontakt Kommunledning, allmänna frågor Kommunikationschef 0733-13 57 06
Eva Mårtensson

Eva Mårtensson

Presskontakt Kommunledning, politik Kommunikationsansvarig kommunledning 0733-13 57 10
Malin Bergkvist

Malin Bergkvist

Presskontakt Allmänna frågor Kommunikationsstrateg 0738-53 21 00
Henrik Wester

Henrik Wester

Presskontakt Tekniska förvaltningen (C4 Teknik) Informatör 0738-53 23 70
Ulrica Capion

Ulrica Capion

Presskontakt Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunikationsansvarig 044-13 65 66
Annika Bergh

Annika Bergh

Presskontakt Omsorgsförvaltningen Kommunikatör 072-467 86 45
Mejra Ferhatbegovic

Mejra Ferhatbegovic

Presskontakt Arbete och välfärdsförvaltningen (Socialförvaltningen) Kommunikatör 072-885 81 00
Kristina Jungbeck

Kristina Jungbeck

Presskontakt Kultur- och fritidsförvaltningen Informationsansvarig 0733-13 53 13
Therese Kampf

Therese Kampf

Presskontakt Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikatör 0734-69 86 79
Louise Jennfors

Louise Jennfors

Presskontakt Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikatör 0733-13 56 45
Åsa Pearce

Åsa Pearce

Presskontakt Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Informationsansvarig 0733-13 64 62
Ida Abrahamsson

Ida Abrahamsson

Presskontakt Skåne Nordost Utvecklingsledare 072-885 78 98 Skåne Nordost
Zara Broström

Zara Broström

Presskontakt Kommunikatör Utveckling och hållbarhet 044-13 49 16

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun har över 7 000 medarbetare som varje dag gör skillnad i människors vardag. Här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

Kristianstads kommun
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad