Gå direkt till innehåll
I Skåne Nordosts YH-samverkan ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Markaryd, Olofström, Sölvesborg och Älmhult. Nu tillkommer Högskolan Kristianstad och Hushållningssällskapet Skåne.
I Skåne Nordosts YH-samverkan ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Markaryd, Olofström, Sölvesborg och Älmhult. Nu tillkommer Högskolan Kristianstad och Hushållningssällskapet Skåne.

Pressmeddelande -

Ny samverkan stärker yrkeshögskoleutbildningar

De framgångsrika yrkeshögskoleutbildningarna, YH, i nordöstra Skåne, västra Blekinge och sydvästra Småland får nu ytterligare förstärkning. Högskolan Kristianstad och Hushållningssällskapet Skåne går in som nya aktörer i samarbetet.

Skåne Nordosts YH-samverkan har länge legat långt fram i arbetet med att utveckla och bedriva yrkeshögskoleutbildningar (YH). Utöver Skåne Nordost-kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge har YH-samverkan hittills även innefattat kommunerna, Markaryd, Olofström, Sölvesborg och Älmhult. Nu utökas samarbetet med Högskolan Kristianstad och Hushållningssällskapet Skåne.

Fler möjligheter och ökad kvalitet

Yrkeshögskoleutbildning är en viktig resurs för arbetsmarknadens kompetensbehov. Utbildningarna är skräddarsydda efter företagens behov och representanter för arbetslivet är delaktiga i både planering och genomförande.

– Vi är mycket glada att vi har fått in fler aktörer i samverkansavtalet. Nu får vi inte bara fler plattformar utan ökar också bredden av kompetens. De båda nytillkomna organisationerna har tillgång till spetskompetens och aktuell forskning, säger Mattias Olsson, ordförande för YH-samverkan Skåne Nordost.

Yrkeshögskola ger jobb

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform där den studerande är CSN-berättigad. Statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan, (MYH) visar att 9 av 10 som tagit en examen från en yrkeshögskoleutbildning har arbete inom ett år efter utbildningen, oavsett bransch. En framgångsfaktor är att utbildningen varvar teori med praktik och i perioder är förlagd på ett företag.

Större bredd och djup

– Med Högskolan Kristianstad och Hushållningssällskapet Skåne får vi breddad kompetens och kan tillgodose fler branschers behov på arbetsmarknaden. Det kan vara inom data-IT, livsmedel, HR, lantbruk och gröna näringar. Områden där vi i dag inte har några YH-utbildningar, men där vi ser behov, säger Henric Fröjd, YH-samordnare inom Skåne Nordost.

Det innebär också att de befintliga utbildningarna, till exempel inom vård och ekonomi, som redan har utbyten med Högskolan i Kristianstad, kan få ytterligare stärkta band.

Hög kvalitet i YH-utbildningarna

Den nya samverkan ger ytterligare garanti för att YH-utbildningarna i området ska kunna leva upp till de höga krav som ställs i lagar och föreskrifter. Samverkan blir ett stöd i det ständigt pågående kvalitetsarbetet.

– Våra utbildningar håller en glädjande hög klass och får goda omdömen vid tillsyn och granskningar av Myndigheten för yrkeshögskolan. Våra ansökningar till MYH har blivit beviljade i nästan dubbelt så stor utsträckning som rikssnittet. Den kvaliteten arbetar vi för att upprätthålla och vidareutveckla, säger Madeleine Leth, YH-samordnare Skåne Nordost.

De två YH-samordnarnas roll är att stödja och stärka Yrkeshögskolan i nordöstra Skåne, västra Blekinge och sydvästra Småland.

– Vi undersöker arbetslivets behov, hjälper YH-anordnare med nya ansökningar och kommuninvånarna i området att hitta ett framtida yrke, säger Henric Fröjd.

För mer information:

Mattias Olsson, Ordförande YH-samverkan Skåne Nordost,
tel. 0738-53 25 90
mattias.olsson@kristianstad.se,

Henric Fröjd, Yrkeshögskolesamordnare/Utbildare, Skåne Nordost
tel. 0732-49 02 10
henric.fröjd@hassleholm.se

Madeleine Leth, Yrkeshögskolesamordnare, Skåne Nordost
tel. 0732-49 02 12
madeleine.leth@hassleholm.se

Mer information om YH-samverkan Skåne Nordost:
Yrkeshögskola - Skåne Nordost (skanenordost.se)


YH-utbildningar i samverkansområdet:
Länkar till utbildningar - Skåne Nordost (skanenordost.se)

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen 86 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 7 miljarder kronor varje år.

Presskontakt

Eva Mårtensson

Eva Mårtensson

Presskontakt Kommunledning, politik Kommunikationsansvarig kommunledning 0733-13 57 10

Välkommen till Kristianstad

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes resa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun har över 7 000 medarbetare som varje dag gör skillnad i människors vardag. Här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss.

Kristianstads kommun
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad